We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Działalność diagnostyczna

EN -

Pracownia Zaburzeń Rytmu oraz Elektrokardiografii Dorosłych działa od roku 1985. Wykonuje się w niej 4500 badań holterowskich dla wszystkich oddziałów klinicznych oraz zespołu Poradni Ślą-skiego Centrum Chorób Serca.

EN -

Pracownia wposażona jest w systemy do monitorowania EKG metodą Holtera:

 • PATHFINDER 700 oraz Pathfinder Digital firmy Reynolds Medical z rejestratorami cyfrowymi Lifecard CF. Tworzą one zintegrowany system umożliwiający wymianę danych i wzajemne wykorzystanie oprogramowań, po-zwalając na kompleksową i wszechstronną analizę holterowską.
 • H-Scribe II firmy Mortara

Badania wykonywane w Pracowni:

 

Analizy holterowskie w nowoczesnym zakresie, obejmującym badania kliniczne, służące ocenie zaburzeń rytmu serca oraz naukowe, koncentrujące się nad oceną czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego, w tym:

 

24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera:

 • analiza zaburzeń rytmu serca
 • ocena zmian niedokrwiennych objawowych i bezobjawowych
 • analiza funkcji wszczepionych stymulatorów
 • czasowa i częstotliwościowa ocena HRV
 • analiza QT „beat by beat”, z uwzględnieniem dynamiki QT
 • ocena bezdechu nocnego

Monitorowanie holterowskie na żądanie: „event Holter” przy użyciu cyfrowych rejestratorów: VS 20 i ST 80 oraz pro-gramu Cardio Connect firmy Reynolds Medical

 

Przedłużone monitorowanie holterowskie:

 • 48 godzinne i 7 dniowe rejestracje z wykorzystaniem rejestratorów Lifecard CF oraz oraz oprogramowania Lifescreen Reynolds Medical
 • 12-kanałowe rejestracje holterowskie, z oceną zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia

Ponadto w Pracowni wykonywane jest 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego przy użyciu rejestratorów ciśnie-niowych Tracker NIBP 2 Reynolds Medical