We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Działalność diagnostyczna

EN -

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca dysponuje jednym z najnowocześniejszych rezonansów magnetycznych na terenie Śląska - 1.5 Tesla.

EN -

Pracownia specjalizuje się w badaniach MR serca, wykonujemy jednak pełny zakres pozostałych badań diagnostycznych, w tym m.in. badania: głowy, kręgosłupa, stawów, układu mięśniowo-szkieletowego, jamy brzusznej, miednicy oraz naczyń.


Na czym polega badanie?


Rezonans magnetyczny MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) jest aktualnie jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania struktur ciała. Badanie ma szerokie zastosowanie w medycynie, m.in. w neurologii, neurochirurgii, onkologii, ortopedii, reumatologii, endokrynologii, laryngologii, angiologii oraz kardiologii i kardiochirurgii, i pozwala na unikalną charakterystykę morfologii oraz funkcji tkanek i narządów. Dostarcza często informacji niemożliwych do uzyskania jakąkolwiek inną metodą diagnostyczną.


Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów struktur ciała za pomocą fal radiowych w silnym polu magnetycznym. W przeciwieństwie do wielu innych badań radiologicznych nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Badanie jest bezbolesne, trwa około 20-90 minut. Badanie wymaga bezwzlędnego pozostawania w bezruchu w pozycji leżącej. Dla poprawnej diagnozy konieczne jest często podanie dożylnego środka kontrastowego.


LISTA OFEROWANYCH BADAŃ:


Pracownia Rezonansu Magnetycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca specjalizuje się w badaniach MR serca, m.in. w następujących wskazaniach:

 • ocena morfologii i funkcji serca
 • żywotność i perfuzja mięśnia sercowego
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • kardiomiopatie
 • wrodzone wady serca
 • wady zastawkowe
 • patologie osierdzia
 • guzy serca

Dodatkowo, zakres wykonywanych pozostałych badań MR obejmuje m.in.:

 • MR głowy, przysadki, kątów mostowo-móżdżkowych
 • MR oczodołów, zatok obocznych nosa
 • MR szyi
 • MR kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego
 • MR klatki piersiowej
 • MR jamy brzusznej, dróg żółciowych
 • MR miednicy
 • MR stawów
 • MR kończyny górnej
 • MR kończyny dolnej
 • angiografie MR
 • MR innych obszarów anatomicznych

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:


Przed przystąpieniem do badania należy:

 • Oznaczyć poziom kreatyniny w surowicy krwi w dowolnym laboratorium analitycznym. Wynik badania jest ważny 7 dni.
   
 • Na 2 godziny przed badaniem pozostać na czczo - nie jeść ani nie pić.
   
 • 24h przed oraz 24h po badaniu z podaniem środka kontrastowego wskazane jest zwiększone spożycie płynów (woda niegazowana) celem szybszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu.
   
 • Zgłosić się do pracowni 30 minut przed planowaną godziną badania.
   
 • Zabrać dowód osobisty i okulary do czytania.
   
 • Przynieść ze sobą dokumentację medyczną (poprzednie badania MR, TK, RTG, USG – opisy badań oraz CD/DVD, karty
   
 • informacyjne leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, inną posiadaną dokumentację medyczną).
   
 • Leki zażywane codziennie przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza (popić wodą niegazowaną).
   
 • Badanie niektórych części ciała może wymagać odrębnego przygotowania.
   
 • Należy koniecznie powiadomić personel pracowni o obecności m.in. rozrusznika serca, kardiowertera-defibrylatora, neurostymulatora, pooperacyjnych metalowych klipsów na tętniakach, opiłków metalowych w oku oraz jakiegokolwiek metalicznego ciała obcego.
   
 • Ponadto należy również poinformować o chorobach nerek, ciąży i karmieniu piersią. Należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz bezpieczeństwa, który otrzyma Pan/Pani w pracowni. Do pokoju badań nie wolno wnosić żadnych przedmiotów zawierających metal (m.in. kluczy, monet) ani urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne (m.in. zegarków, telefonów, kart magnetycznych). Każdą wątpliwość prosimy wyjaśnić z personelem pracowni.