We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Działalność

EN -

Pracownia Mikrobiologii rozpoczęła swoją działalność w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (wówczas Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii) 8 czerwca 1988 r. w budynku przy ul. Szpitalnej 17.

EN -

21 czerwca 2011 r., czyli dokładnie po 23 latach działalności, Pracownia została przeniesiona do nowych pomieszczeń SCCS przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9.


Pracownia wykonuje badania mikrobiologiczne krwi i innych płynów ustrojowych, fragmentów tkanek, kału, materiałów pochodzących z dróg oddechowych, dróg moczowo-płciowych, zmian skórnych, ran pooperacyjnych i innych. W zależności od rodzaju materiału badania prowadzone są w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów i wirusów jelitowych. Diagnostyka prowadzona jest zarówno metodami manualnymi, jak i z zastosowaniem metod automatycznych przy użyciu nowoczesnej aparatury.


Każdego roku pracownia bierze udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO przeprowadzanym przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, uzyskując dobre wyniki i świadectwa wiarygodności oraz okresowo w kontroli międzynarodowej NEQAS.


Dzięki znacznie lepszym warunkom lokalowym w nowo wybudowanym budynku pojawiły się duże możliwości rozwoju Pracowni, co stało się konieczne ze względu na kolejne wyzwania podejmowane przez szpital.


Obecny zakres badań:

 

 1. Hodowla i identyfikacja bakterii tlenowych:

  pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae
  pałeczek Gram-ujemnych niefermentujących
  pałeczek z rodzaju Haemophilus
  bakterii z rodzaju Neisseria i Moraxella
  gronkowców
  paciorkowców
  enterokoków
  innych bakterii Gram-dodatnich
   
 2. Oznaczenie mechanizmów oporności oraz wrażliwości na leki przeciwdrobnoustrojowe wyizolowanych szczepów bakteryjnych metodą dyfuzyjno-krążkową, poprzez określanie MIC przy użyciu E-testów oraz z zastosowaniem metod automatycznych.
   
 3. Hodowla i identyfikacja do gatunku bakterii beztlenowych.
   
 4. Hodowla i różnicowanie do gatunku grzybów drożdżopodobnych.
   
 5. Określenie wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze z zastosowaniem metod automatycznych.
   
 6. Oznaczanie antygenów pałeczek Legionella pneumophila w moczu.
   
 7. Oznaczanie dehydrogenazy glutaminowej i toksyn A/B Clostridium difficile bezpośrednio w kale.
   
 8. Oznaczanie antystreptolizyny O (ASO).
   
 9. Wykrywanie reagin kiłowych testem RPR.
   
 10. Wykrywanie wirusów jelitowych z próbek kału.

 

Pracownia ściśle współpracuje z Zespołem ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz uczestniczy w pracach Zespołu ds. Antybiotykoterapii.


Kierownik Pracowni prowadzi zajęcia ze studentami oraz szkolenia personelu w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.