We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Działalność

EN -

Pracownia Krzepnięcia Krwi wykonuje badania z zakresu zaburzeń hemostazy tj. procesów krzepnięcia, fibrynolizy oraz zaburzeń płytkowych, przygotowania pacjentów do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych. Prowadzi monitoring pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami, którzy przebywają na oddziałach Śląskiego Centrum Chorób Serca, oraz z Poradni Kardiologicznej i Transplantacyjnej.

EN -

Pracownia bierze także udział w badaniach związanych z programami naukowymi, które są realizowane w Katedrach Kardiologii Dorosłych i Dzieci Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii. W razie konieczności pracownicy w/w jednostki przyjeżdżają na wezwanie telefoniczne w godzinach popołudniowych i nocnych, w celu wykonania rozszerzonego panelu badań dla trudnych klinicznie przypadków. Pracownia wprowadza nowe rodzaje badań specjalistycznych, które wykonywane są na nowoczesnych analizatorach koagulologicznych, co sprzyja szybszemu rozpoznaniu i wdrożeniu właściwego leczenia w przypadkach szczególnie trudnych.

 

Zakres wykonywanych badań w Pracowni Krzepnięcia Krwi podzielony jest na:


1. tzw. zakres badań podstawowych:

 • czas protrombinowy
 • aktywność protrombiny
 • INR
 • fibrynogen
 • APTT
 • D – dimer w osoczu metodą ilościową
 • antytrombina
 • czas trombinowy

2. tzw. badania dodatkowe:

 • czas reptylazowy
 • plazminogen
 • białko C
 • białko S (wolne)
 • APC – R (oporność na aktywne białko C)
 • czynnik II
 • czynnik V
 • czynnik VII
 • czynnik VIII
 • czynnik IX
 • czynnik X
 • czynnik XI
 • czynnik XII
 • czynnik von Willebranda (vWF)
 • α2 – antyplazmina
 • funkcja płytek krwi : ASPI test, ADP test, COL test, TRAP test
 • antykoagulant tocznia (LA)
 • oznaczenie rivaroxabanu
 • oznaczenie dabigatranu

Badania wykonywane są na następującym sprzęcie:

 • Koagulometry COMPACT XP
 • Analizator Multiplate

Pracownia HBs/HIV wykonuje badania w kierunku obecności:

 • antygenu HBs
 • przeciwciał anty – HBs
 • przeciwciał anty – HCV
 • przeciwciał anty – HIV (wyłącznie dla pacjentów szpitala)

Badania wykonywane są na analizatorze Cobas e 411.