We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Działalność

EN -

Pierwotną jednostką obecnej Pracowni była Pracownia Mikroskopii Elektronowej, która rozpoczęła swoją działalność w roku 1986. Przemianowana została w 1992 roku na Pracownię Mikroskopii Elektronowej i Immunologii. W 2007 roku nastąpił rozwój Pracowni i częściowa zmiana jej profilu w kierunku immunologii transplantacyjnej. Ze względu na zmianę profilu, w roku 2009 Pracownia zmieniła nazwę na Pracownię Immunologii a w roku 2013 przyjęła obecnie obowiązująca nazwę: Pracowni Immunologii Transplantacyjnej.

EN -

Pracownia ukierunkowana jest głównie na diagnostykę schorzeń występujących po przeszczepie narządów klatki pier-siowej. Wykonujemy badania:


1. Cytometrii przepływowej:

 • Fenotypowanie limfocytów (FACS Aria)
 • Panel Reactive Antibodies (FACS Aria)
 • Sortowanie komórek (FACS Aria)
 • Flow Cross-Match (FACS Aria)

2. Immunofluorescencji:

 • Chlamydia pneumoniae – wykrywanie antygenu metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF)
 • Legionella pneumophila – wykrywanie antygenu metodą immunofluorescencji bezpośredniej (DIF)
 • Mycoplasma pneumoniae – wykrywanie antygenu metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF)
 • Pneumocystis jiroveci – wykrywanie cyst bezpośrednio w materiale pacjenta metodą immunofluorescencji bezpo-średniej
 • Varicella - Zoster Virus – wykrywanie antygenu wirusa VZV metodą immunofluorescencji bezpośredniej (DIF)
 • Respiratory Virus – identyfikacja wirusów dróg oddechowych Grypy A i B, paragrypy 1, 2, 3, adenowirusów i wirusów RS.
 • CMV pp65 – wykrywanie wczesnego antygenu pp65 wirusa CMV w leukocytach wyizolowanych z krwi obwodowej (IIF)
 • Identyfikacja wirusów HSV-1 i HSV-2 metodą immunofluorescencji bezpośredniej
 • Wykrywanie przeciwciał anty-EBV klasy IgG, IgM w surowicy pacjenta oraz ocena awidności przeciwciał
 • Wykrywanie przeciwciał przeciwjądrowych ANA oraz przeciw cytoplazmie neutrofilii ANCA

3. Immunoblot:

 • Wykrywanie przeciwciał przeciwjądrowych ANA oraz przeciw cytoplazmie neutrofilii ANCA

4. Immunohistochemii:

 • Składowe dopełniacza C4d, C3d
 • Ocena ekspresji antygenów HLA oraz charakterystyka nacieków zapalnych wycinków tkankowych

5. Badania Immunoenzymatyczne (ELISA):

 • Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych heparynozależnych
 • Wykrywanie przeciwciał anty-EBV klasy IgG, IgM w surowicy pacjenta oraz ocena awidności przeciwciał