We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Procedury wykonywane w pracowni

EN -

1. Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca (EPS) - wykonuje się w celu diagnostyki częstoskurczów nadkomorowych i komorowych.

 

2. Zabiegi ablacji:

 • klasyczna prądem o częstotliwości radiowej
 • z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D CARTO
 • z użyciem systemu elektroanatomicznego EnSite
 • Krioablacja

Zabiegi ablacji RF lub CRYO wykonuje się w celu leczenia częstoskurczów nadkomorowych i komorowych.

 

3. Stymulacja przezprzełykowa - zabiegi wykonuje się w celu określenia wydolności węzła zatokowego, sprawności przewodzenia przez łącze przedsionkowo-komorowe oraz prowokowania częstoskurczów, stanowiących potencjalną przyczynę zgłaszanych dolegliwości.

 

4. Implantacja kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów resynchronizujących z opcją kardiowertera-defibrylatora.

 

 

Kontrola implantowanych urządzeń

 

Pracownia elektrofizjologii prowadzi w poradni kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca codzienną ambulatoryjną kontrolę wszczepionych urządzeń w gabinecie kwalifikacji do diagnostyki elektrofizjologicznej, elektroterapii i kontroli rozruszników.


Kontrola implantowanych urządzeń tj. kardiostymulatorów u dzieci oraz kardiowerterów defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących z opcją kardiowertera- defibrylatora u dorosłych odbywa się również przez monitoring domowy. Każdy pacjent po wyrażeniu zgody na założenie monitoringu, otrzymuje bezpłatnie do domu odpowiednie urządzenie, dzięki któremu można przez Internet monitorować zaburzenia rytmu serca.

 

Gabinet Monitoringu prowadzi piel. Anna Golus, Tel. 32 37 33 615

Aktualnie monitoring domowy umożliwiają urządzenia firm:

Biotronik (Home Monitoring)

Medtronic (CareLink)

St. Jude Medical (Merlin)

Boston (Latitiude)