We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - W czym się specjalizujemy

EN -

Jesteśmy pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych ośrodków na świecie, w którym od przeszło 25 lat funkcjonuje 24-godzinny tzw. ostry dyżur zawałowy w ramach, którego u chorych przyjmowanych do szpitala z powodu zawału serca lub niestabilnej choroby wieńcowej wykonywana jest koronarografia a następnie zabieg angioplastyki polegający na udrożnieniu i poszerzeniu balonikiem i stentem zamkniętej lub krytycznie zwężonej wskutek zawału tętnicy wieńcowej. Metoda ta w porównaniu z leczeniem tradycyjnym znacząco redukuje śmiertelność, skraca czas hospitalizacji i poprawia wczesne i odległe rokowania dla chorych z zawałem serca. Aktualnie ten sposób leczenia jest zalecaną metodą terapii przez wszystkie najważniejsze europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne.

EN -

Każdego roku rośnie liczba chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca. W trakcie hospitalizacji przeprowadzana jest diagnostyka przyczyny niewydolności serca. Część chorych jest kwalifikowanych do leczenia zabiegowego: przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI), wszczepienia bypassów aortalno-wieńcowych (CABG), implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD), operacji zastawkowej, chirurgicznego remodelingu lewej komory (SVR). Śląskie Centrum Chorób Serca jest jednym z nielicznych w Polsce ośrodkiem w którym przeprowadzane są badania służące kwalifikacji do transplantacji serca.


Od początku istnienia Kliniki przyjmowani są chorzy z wadami zastawkowymi serca. W trakcie hospitalizacji przeprowadzane są badania służące ocenie stopnia zaawansowania wady i stanu układu krążenia. Na ich podstawie podejmowana jest decyzja o wyborze dalszego sposobu leczenia a część chorych jest kwalifikowanych do operacji kardiochirurgicznej. W związku z rosnącą liczbą chorych z wadami zastawkowymi w 2004 roku przy Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca powstała Poradnia Wad Serca. Od listopada 2008 roku przeprowadzane są w naszym ośrodku nowatorskie zabiegi przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej. Tego typu zabiegi są przeprowadzane tylko w nielicznych ośrodkach na świecie.


Śląskie Centrum Chorób Serca jest referencyjnym ośrodkiem dla chorych z ostrą i przewlekłą zatorowością płucną. W trakcie hospitalizacji przeprowadzana jest diagnostyka przyczyn zatorowości. U chorych z masywnym zatorem tętnicy płucnej stosuje się leki fibrynolityczne, których działanie polega na rozpuszczeniu skrzepu (tkankowy aktywator plazminogenu - t-PA, streptokinaza). U niektórych pacjentów zakładany jest przezskórnie filtr naczyniowy do żyły głównej dolnej, który zapobiega ponownym zatorom. U chorych z przewlekłą zatorowością płucną przeprowadzane są badania służące kwalifikacji do zabiegu kardiochirurgicznego – trombendarterektomii płucnej – polegającego na operacyjnym usunięciu z łożyska płucnego mas zatorowych. SCChS jest jednym z nielicznych ośrodków na świecie, w którym wykonuje się tego rodzaju operacje.


Znacząca liczba chorych hospitalizowanych w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii ŚUM wymaga nieinwazyjnych i inwazyjnych badań służących ocenie zaburzeń rytmu serca. W Klinice przeprowadzane są zabiegi wszczepiania jedno i dwujamowych rozruszników serca. U części chorych np. z ciężkim pozawałowym uszkodzeniem mięśnia lub z groźną arytmią komorową wszczepiane są kardiowertery-defibrylatory służące przerywaniu niebezpiecznych dla życia komorowych zaburzeń rytmu.


Od kilku już lat do III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM przyjmowani są chorzy z tętniczym nadciśnieniem płucnym. W trakcie hospitalizacji przeprowadzana jest diagnostyka przyczyn nadciśnienia płucnego. Część chorych jest kwalifikowana do terapii z użyciem najnowszych leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (sildenafil, iloprost, bosentan). W przypadku wyczerpania możliwości farmakoterapii przeprowadzane są badania w kierunku transplantacji serca i płuc, a więc metody leczenia, która nie jest dostępna w żadnym innym poza Śląskim Centrum Chorób Serca ośrodku w Polsce.


Szczególnym obszarem zainteresowań zespołu w ostatnich latach jest telemedycyna, a zwłaszcza nadzór nad chorymi z niewydolnością serca, który ma duże znaczenie ze względu na możliwą poprawę rokowania. 24 h 7 dni w tygodniu monitorujemy ponad 1300 chorych z niewydolnością serca i wszczepionymi wysokoenergetycznymi urządzeniami.