We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Działalność

EN -

Wg ustawy Prawo Farmaceutyczne Dz. U. 2001 Nr 126, apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne.

 

Świadczenie usług farmaceutycznych oraz sprawowanie opieki farmaceutycznej nad pacjentami objętymi świadczeniami zdrowotnymi w Śląskim Centrum Chorób Serca należy do kompetencji personelu fachowego apteki szpitalnej.

EN -

Główne zadania Apteki SCCS to:

 

 1. Współpraca z hurtowniami farmaceutycznymi celem bieżącego zaopatrzenia apteki w wymagany receptariuszem szpitalnym asortyment produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
   
 2. Sprowadzanie leków w ramach importu docelowego.
   
 3. Zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne oddziałów i innych komórek organizacyjnych szpitala.
   
 4. Magazynowanie i rotowanie zgodnie z zasadami logistyki produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących na stanie apteki szpitalnej.
   
 5. Udzielanie informacji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
   
 6. Nadzór nad produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w apteczkach oddziałowych.
   
 7. Śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) o wstrzymaniu lub wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.
   
 8. Sporządzanie leków recepturowych w celu dostosowania postaci i dawki leku do indywidualnych potrzeb pa-cjenta.
   
 9. Ścisła współpraca z dyrekcją szpitala i personelem medycznym odpowiedzialnym za świadczenia zdrowotne.
   
 10. Przygotowanie raportu kwartalnego i rocznego dla szpitala, jak również dla poszczególnych oddziałów dotyczących kosztów terapii. Szeroki udział w racjonalizacji farmakoterapii.
   
 11. Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
   
 12. Współuczestniczenie w przygotowaniu receptariusza szpitalnego i przetargów na produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
   
 13. Nadzór nad bezpłatnymi próbkami produktów leczniczych i lekami przekazywanymi w formie darowizny.
   
 14. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem oraz ewidencjonowaniem substancji leczniczych będących przedmiotem badań klinicznych.
   
 15. Prowadzenie kwartalnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek na temat „Bezpiecznej farmakoterapii”.