Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Działalność diagnostyczna

Testy diagnostyczne i procedury, które mogą być wykonane w Pracowni:

  1. Test uchylny w diagnostyce omdleń,
  2. Test uchylny w diagnostyce stopnia stymulacji adrenergicznej serca w niewydolności serca,
  3. Diagnostyka mikropotencjałów komorowych w uśrednionym ekg,
  4. Zmienność rytmu serca w krótkookresowej rejestracji spoczynkowej,
  5. Zmienność QT w krótkookresowej rejestracji spoczynkowej,
  6. Dyspersja QT,
  7. Szczegółowa diagnostyka neuropatii autonomicznej serca,
  8. Badanie czułości odruchu z baroreceptorów tętniczych,
  9. Badanie odruchu z metaboreceptorów mięśniowych,
  10. Badania odruchów z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
  11. Badanie globalnej masy tłuszczowej i beztłuszczowej,
  12. Badanie regionalnej zawartości masy tłuszczowej i beztłuszczowej,
  13. Badanie wielkości przestrzeni wodnej wewnątrzkomórkowej i pozakomórkowej,
  14. Estymacja spoczynkowego metabolizmu,
  15. Stymulacja nerwowo-mięśniowa u chorych z wyniszczeniem.

 

Pracownia zorganizowała Prospektywny Projekt Obserwacji Klinicznej Chorych z Ciężką Niewydolnością Serca, oraz za zgodą Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadzi bank materiału biologicznego zgromadzonego w ramach tego projektu.

 

We współpracy z zewnętrznymi Partnerami wykonywane są badania chorych z ciężką niewydolnością serca:

  • Cystatyna C,
  • Parametry charakteryzujące gospodarkę wapniowo – fosforanową.