Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Dla niepełnosprawnych

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Budynek A

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem.
 • Recepcja znajdująca się w budynku A (na parterze) posiada obniżone okienko przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na Izbie Przyjęć A znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych. 

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.
 • Główne wejście do budynku A jest usytuowane od ulicy Dworskiej, jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.
 • Wejście do budynku A szpitala znajdują się drzwi automatycznie otwierane, które są przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz.
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • Budynek posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku. Każda komórka organizacyjna jest oznaczona dużą czcionką, w sposób czytelny dla pacjentów.
 • Na parterze przy wejściu głównym dostępny jest pracownik Recepcji oraz Ochrony, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny.

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego
 • w szpitalu dostępna jest również „Ustawa o prawach pacjenta” napisana w języku Braille’a.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w przestronne windy umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie trzech toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

 Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek B

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem.
 • Recepcja znajdująca się w budynku B (na parterze) posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 • Na Izbie Przyjęć B znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.
 • Główne wejście do budynku B jest usytuowane od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 9, jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.
 • Wejście do budynku B szpitala znajdują się drzwi automatycznie otwierane, które są przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • Budynek posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku. Każda komórka organizacyjna jest oznaczona dużą czcionką, w sposób czytelny dla pacjentów.
 • Na parterze przy wejściu głównym dostępny jest pracownik Recepcji oraz Ochrony, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny.

 

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego
 • w szpitalu dostępna jest również „Ustawa o prawach pacjenta” napisana w języku Braille’a.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w przestronne windy umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

 Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Budynek C

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Szpital dysponuje ogólnodostępnym parkingiem.
 • Recepcja znajdująca się w budynku C (na parterze) posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek szpitala przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wejścia  budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz windy na parterze obiektu szpitalnego.
 • Wejścia do budynku C szpitala znajdują się drzwi automatycznie otwierane, które są przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • Budynek posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku. Każda komórka organizacyjna jest oznaczona dużą czcionką, w sposób czytelny dla pacjentów.
 • Na parterze przy wejściu głównym dostępny jest pracownik Recepcji oraz Ochrony, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny.
 • Budynek posiada drogowskazy by dojść do budynku do Budynku B przez łącznik komunikacyjny łączący Budynek B i C.

 

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego
 • w szpitalu dostępna jest również „Ustawa o prawach pacjenta” napisana w języku Braille’a.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Wszystkie windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. 
 • Windy wyposażone są w tablice z informacją na temat rozkładu pomieszczeń i wyjścia z budynku.
 • Windy wyposażone są w system powiadamiania głosowego o swojej lokalizacji (po otwarciu swoich drzwi, słychać informację na którym piętrze się znajduje).
 • Windy są dostosowane do osób niewidomych i słabowidzących, na przyciskach windy znajdują się oznaczenia dotykowe.
 • Wyposażenie w przestronne windy umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

Budynek D – ul. Szpitalna 17

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Zabrza - Centrum Północ.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Rejestracja znajdująca się w budynku D posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek szpitala przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do obiektu

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz.
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych.
 • Na parterze znajduje się przejrzysta i czytelna tablica informacyjna dotycząca budynku. Każda komórka organizacyjna jest oznaczona dużą czcionką, w sposób czytelny dla pacjentów.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Wyposażenie w przestronne windy umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi

 Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.