Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Tematyka zajęć ćwiczeniowych
 

 1. Osłuchiwanie pacjentów z wadą mitralną i aortalną serca.
 2. Osłuchiwanie pacjentów z wadą trójdzielną i wadami wrodzonymi serca.
 3. Proces diagnostyczny i terapeutyczny w wadach serca oraz profilaktyka bakteryjnego zapalenia serca.
 4. Rozpoznanie, określenie stopnia zaawansowania niewydolności serca, diagnostyka laboratoryjna i ocena parame-trów życiowych.
 5. Elektroterapia i ablacja w niewydolności serca.
   

Tematyka zajęć seminaryjnych

 • Najczęstsze wrodzone wady serca – rozpoznanie i leczenie. Wskazania do zabiegu kardiochirurgicznego – prof. B. Średniawa
 • Najczęstsze nabyte wady serca: zwężenie i niedomykalność aortalna, zwężenie i niedomykalność mitralna – rozpo-znanie i leczenie. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – dr P. Chodór
 • Ostry zator płucny, ostra tamponada serca – dr hab. T. Kukulski
 • Rozpoznawanie i leczenie zaawansowanych zaburzeń rytmu i przewodnictwa, burza elektryczna – prof. Z. Kalarus

Tematyka wykładów– e-learning
 

 1. Nadkomorowe zaburzenia rytmu – diagnostyka i leczenie
 2. Komorowe zaburzenia rytmu serca.