Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Polecana literatura

  1. Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. P. Gajewski, 2016, Medycyna Praktyczna, Kraków
  2. Elektrokardiografia dla lekarza praktyka. T. Tomasik, A. Windak, A. Skalska, J. Kulczycka-Życzkowska, J. Kocemba, Vesalius 1998
  3. Stany nagłe. T. Hryniewiecki, Medical Tribune Polska, 2010
  4. Wady serca u dorosłych. M. Olszowska, Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2011
  5. http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278


Literatura uzupełniająca

 

  1. Hampton JR: 150 problemów EKG wyd. polskie red. Salomon P. Elsevier Urban& Partner, Wrocław