Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Studenckie koło naukowe

Od 2012 r. działa przy Oddziale Klinicznym Klinice Studenckie Koło Naukowe, którego założycielem jest prof. Krzysztof Strojek. 

Członkami Koła są studenci II-VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydziału Lekarskiego w Katowicach.


Celem pracy Koła jest przybliżenie metod diagnostycznych i leczenia cukrzycy. Członkowie Koła (studenci) współpracują z asystentami we wszystkich pracowniach naukowych i pod ich kierunkiem przygotowują i opracowują materiał naukowy, prezentowany następnie w formie doniesień na konferencjach naukowych.