Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

 

  1. Wkłucia dożylne, powierzchowne i głębokie, kaniulacja żyły centralnej, żyły obwodowej, wstrzyknięcia dosercowe, podawanie dotchawicze
  2. Podstawy elektrokardiografii: prawidłowy elektrokardiogram. Podstawy EKG – niedokrwienie i uszkodzenie mię-śnia sercowego, przerost lewej komory
  3. Samodzielna analiza EKG
  4. Zaliczenie


Tematyka wykładów

 

  1. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego: ostry ból w klatce piersiowej, ostre zespoły wieńcowe.
  2. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego: obrzęk płuc, tamponada serca, przełom nadciśnieniowy
  3. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego: wstrząs kardiogenny, zaostrzenie przewlekłej niewydolności krąże-nia
  4. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego: tachykardia, częstoskurcze, bradykardia.