Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Polecana literatura

 • Noszczyk W. Chirurgia t.1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
 • Noszczyk W., Chirurgia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
 • Fibak J. Chirurgia. Repetytorium. PZWL, 2010
 • Wady serca Tom 1. Red. T.Hryniewiecki, Z.Gąsior, W.Rużyłło; Warszawa Medical Tribune Polska 2013
 • Hryniewiecki T, Gąsior Z, Rużyłło W. Wady serca. Tom I i II, 2013
 • Zarys kardiochirurgii, pod red. Z.Religi, PZWL, Warszawa 1993r.
 • Chirurgia naczyń wieńcowych. Red. M.Zembala, A.Bochenek, S.Woś. Warszawa: PZWL 2002.
 • Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003
 • Podstawy kardiologii. Red. L.Poloński, Katowice: Śląska Akademia Medyczna 2000.

Literatura uzupełniajaca

 • Rokicki W, Rokicki M. Kompendium najczęstszych ropnych chirurgicznych schorzeń klatki piersiowej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2008.
 • Wojciech Noszczyk. Chirurgia tętnic i żył. Wyd. Lek. PZWLW, Warszawa 2010.
 • A. Brooks, B. Cotton, N. Tai. Ostry dyżur chirurgiczny. PZWL 2013
 • Szmidt J, Kużdżał J. Podstawy chirurgii t 1-2. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
 • WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE: Rewaskularyzacji mięśnia sercowego w 2014 roku [Kardiologia Polska 2014; 72; 12; 1253-1379]
 • Postępowania w zastawkowych wadach serca na 2012 rok [Kardiologia Polska 2012; supl VII: 319-372]
 • Rozpoznawania i postępowania w kardiomiopatii przerostowej w roku 2014 [ Kardiologia Polska 2014; 72; 11; 1054-1126]
 • Rozpoznawania i Leczenia chorób aorty [ Kardiologia Polska 2014; 72; 12; 1169-1252]
 • Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska www.termedia.pl
 • Kardiologia Polska www.kardiologiapolska.pl