• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Struktura organizacyjna

Organami SCCS są:


1) Dyrektor Naczelny - ponosi odpowiedzialność za zarządzanie SCCS, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.


2) Rada Społeczna - jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora
Naczelnego.

Dyrektor Naczelny działa przy pomocy:

 

 1. Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych;
 2. Dyrektora do Spraw Medycznych;
 3. Dyrektora do Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych;
 4. Głównego Księgowego;
 5. Naczelnej Pielęgniarki;
 6. kierowników komórek organizacyjnych;
 7. specjalistów na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

W skład Rady Społecznej wchodzi sześć osób, powoływanych przez ministra własciwego do spraw zdrowia:

 1. trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;
 2. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
 3. przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
 4. przedstawiciel Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Strukturę organizacyjną SCCS tworzą oddziały, poradnie, pracownie, działy i samodzielne stanowiska pracy.

 

Zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami
organizacyjnymi, strukturę podporzadkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy,
a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora
Naczelnego.