• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedmiot działalności

Działalność kliniczna

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest wiodącym w Polsce, nowoczesnym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem kliniczno-naukowo-szkoleniowym, realizującym zadania w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego dla dorosłych i dzieci, badań klinicznych podstawowych i wdrożeniowych oraz przed- i podyplomowego szkolenia studentów i lekarzy.

Realizując swoją misję, Centrum udziela świadczeń leczniczych nieodpłatnie pacjentom ubezpieczonym, zamieszkałym na terenie całego kraju oraz odpłatnie pacjentom zagranicznym i krajowym nie posiadającym ubezpieczenia.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w swoich oddziałach świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze w ramach następująch obszarów:

Kardiologia:

 • koronarografia, również z dostępu z tętnicy promieniowej
 • przezskórna angioplastyka balonowa oraz implantacja stentów w obrębie tętnic wieńcowych
 • arteriografia tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych
 • przezskórna angioplastyka balonowa oraz implantacja stentów w obrębie tętnic szyjnych,
 • nerkowych i obwodowych
 • arteriografia tętnic płucnych
 • pomiar ciśnień w krążeniu płucnym
 • wewnątrzaortalna kontrapulsacja balonowa (IABP)
 • nieinwazyjne badanie elektrofizjologiczne (stymulacja przezprzełykowa)
 • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne
 • ablacja prądem o częstotliwości radiowej RF
 • ablacja z zastosowaniem systemów mapowania
 • elektroanatomicznego CARTO i LOKALIZY
 • wszczepianie jednojamowych i dwujamowych układów stymulujących serca
 • implantacja kardiostymulatorów resynchronizujących BIV oraz BIV+ICD
 • implantacja kardiowertera-defibrylatora ICD
 • wszczepianie filtra do żyły głównej dolnej
 • implantacja stentgraftu celem leczenia tętniaka aorty piersiowej (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiochirurgii)
 • przezskórna plastyka balonowa zastawki mitralnej
 • biopsja mięśnia sercowego
 • tomografia komputerowa tętnic wieńcowych
 • ultrasonokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa, obciążeniowa i kontrastowa
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
 • ultrasonografia doplerowska tętnic szyjnych i obwodowych oraz naczyń żylnych
 • Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
 • wykonywanie zabiegów diagnostycznych (cewnikowania interwencyjne) u pacjentów od okresu noworodkowego do wieku dojrzałego,
 • wykonywanie zabiegów nieoperacyjnego leczenia wad serca poprzez:
 • balonowe walwuloplastyki zwężonych zastawek tętniczych (płucnej i aortalnej),
 • balonowe angioplastyki zwężonych naczyń żylnych, tętniczych, bądź zwężeń pochirurgicznych (koarktacja i rekoarktacja aorty, wrodzone lub pochirurgiczne zwężenia tętnic płucnych, zwężenia chirurgicznych zespoleń, zwężenia wewnątrzprzedsionkowych kanałów żylnych, zwężenia tętnic nerkowych, itp.),

 

Kardiochirurgia

 • operacyjne leczenie choroby wieńcowej – zabiegi w krążeniu pozaustrojowym, zabiegi bez krążenia pozaustrojowego (OPCAB), zabiegi małoinwazyjne (MIDCAB, TECAB), zabiegi hybrydowe (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiologii)
 • operacyjne leczenie nabytych wad serca – implantacja mechanicznych i biologicznych zastawek serca, w tym bezstentowych lub homogennych, operacje naprawcze zmienionych chorobowo zastawek serca
 • operacyjne leczenie wrodzonych wad serca u dzieci i dorosłych
 • operacje naprawcze pozawałowych dysfunkcji lewej komory serca
 • operacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej
 • implantacja stentgraftu celem leczenia tętniaka aorty piersiowej (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiologii)
 • operacyjne leczenie ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej
 • chirurgiczna ablacja w utrwalonym migotaniu przedsionków
 • transplantacje serca, serca i płuc oraz płuc u dorosłych i dzieci
 • leczenie ostrej niewydolności oddechowej u noworodków i małych dzieci z zastosowaniem systemu ECMO
 • wszczepianie urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia stymulacja angiogenezy
 • przezcewnikowe zamykanie wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej i przegrody międzykomorowej za pomocą systemów Amplatzer i Starflex,
 • przezcewnikowe zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych (Amplatzer Duct Occluder, coil’e), zamykanie innych nieprawidłowych połączeń naczyniowych wyżej wymienionymi metodami,
 • przezcewnikowe zamykanie pozawałowych ubytków przegrody międzykomorowej.

 

Wymienione świadczenia nie zamykają pełnej oferty usług Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu której przedstawienie wykracza poza ramy niniejszej informacji, przeznaczonej dla osób zainteresowanych leczeniem i powrotem do zdrowia. Wszelkie usługi i działania w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii oraz profilaktyki i promocji zdrowia dla dorosłych, jak i dzieci, realizowane są przez katedry i oddziały kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • I Oddział Kardiologii i Angiologii

  Koordynator Oddziału

  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

   

  Sekretariat:
  Tel.: 32/271 34 14 lub 32/479 36 82
  Fax: 32/47 93 792
  E-mail: sek.KD1@sccs.pl

 • Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej

  Koordynator Oddziału

  dr hab.n. med. Roland Fiszer

   

  Sekretariat: 
  Tel./faks: 32/271 34 01 lub 32/47 93 669
  E-mail: sek.kdz@sccs.pl

 • II Oddział Kardiologii i Angiologii

  Koordynator Oddziału
  prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

   

  Sekretariat: 
  Tel.: 32/47 93 860 lub 32/47 93 619
  Faks: 32/47 93 819
  E-mail: sek.KD3@sccs.pl, sek.KD2@sccs.pl

 • Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia

  Koordynator Oddziału

  dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz
   

  Sekretariat: 
  Tel./ fax: 32/47 93 466, 32/47 93 469
  E-mail: e.faron@sccs.pl; a.wardenga@sccs.pl

   

 • Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

  Koordynator Oddziału

  lek. Mirosława Herdyńska-Wąs

  Sekretariat:

  Tel./ fax: 32/47 93 857, 32/47 93 816
  E-mail: sek.mwk@sccs.pl

 • Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci

  Koordynator Oddziału

  dr n. med. Szymon Pawlak

  Sekretariat: 
  Tel./ fax: 32/47 93 473, 32/47 93 544
  E-mail: dzieci@sccs.pl

 • Oddział Transplantacyjny z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc

  Koordynator Oddziału

  dr n. med. Maciej Urlik

  Sekretariat: 
  Tel./ fax: 32/47 93 483, 32/47 93 403, 32/47 93 484
  E-mail: i.wiszniewska@sccs.pl; e.kalembka@sccs.pl; i.czapska@sccs.pl

 • Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

  Koordynator Oddziału

  dr n. med. Ryszard Walas

  Sekretariat: 

  Tel./ fax: 32/47 93 809

  E-mail: Sek.ChN@sccs.pl

   
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Koordynator Oddziału
  prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
   

  Sekretariat: 
  Tel.: 32/27 32 731 lub 32/47 93 470
  E-mail: sek.kan@sccs.pl

 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

  Koordynator Oddziału
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
   

  Sekretariat: 
  Tel.: 32/47 93 864
  E-mail: kstrojek@sum.edu.pl

 • Zakres świadczonych usług diagnostyczno-leczniczych

  Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w swoich oddziałach świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze w ramach następująch obszarów:

  Kardiologia:

  • koronarografia, również z dostępu z tętnicy promieniowej
  • przezskórna angioplastyka balonowa oraz implantacja stentów w obrębie tętnic wieńcowych
  • arteriografia tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych
  • przezskórna angioplastyka balonowa oraz implantacja stentów w obrębie tętnic szyjnych,
  • nerkowych i obwodowych
  • arteriografia tętnic płucnych
  • pomiar ciśnień w krążeniu płucnym
  • wewnątrzaortalna kontrapulsacja balonowa (IABP)
  • nieinwazyjne badanie elektrofizjologiczne (stymulacja przezprzełykowa)
  • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne
  • ablacja prądem o częstotliwości radiowej RF
  • ablacja z zastosowaniem systemów mapowania
  • elektroanatomicznego CARTO i LOKALIZY
  • wszczepianie jednojamowych i dwujamowych układów stymulujących serca
  • implantacja kardiostymulatorów resynchronizujących BIV oraz BIV+ICD
  • implantacja kardiowertera-defibrylatora ICD
  • wszczepianie filtra do żyły głównej dolnej
  • implantacja stentgraftu celem leczenia tętniaka aorty piersiowej (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiochirurgii)
  • przezskórna plastyka balonowa zastawki mitralnej
  • biopsja mięśnia sercowego
  • tomografia komputerowa tętnic wieńcowych
  • ultrasonokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa, obciążeniowa i kontrastowa
  • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
  • ultrasonografia doplerowska tętnic szyjnych i obwodowych oraz naczyń żylnych
  • Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
  • wykonywanie zabiegów diagnostycznych (cewnikowania interwencyjne) u pacjentów od okresu noworodkowego do wieku dojrzałego,
  • wykonywanie zabiegów nieoperacyjnego leczenia wad serca poprzez:
  • balonowe walwuloplastyki zwężonych zastawek tętniczych (płucnej i aortalnej),
  • balonowe angioplastyki zwężonych naczyń żylnych, tętniczych, bądź zwężeń pochirurgicznych (koarktacja i rekoarktacja aorty, wrodzone lub pochirurgiczne zwężenia tętnic płucnych, zwężenia chirurgicznych zespoleń, zwężenia wewnątrzprzedsionkowych kanałów żylnych, zwężenia tętnic nerkowych, itp.),

   

  Kardiochirurgia

  • operacyjne leczenie choroby wieńcowej – zabiegi w krążeniu pozaustrojowym, zabiegi bez krążenia pozaustrojowego (OPCAB), zabiegi małoinwazyjne (MIDCAB, TECAB), zabiegi hybrydowe (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiologii)
  • operacyjne leczenie nabytych wad serca – implantacja mechanicznych i biologicznych zastawek serca, w tym bezstentowych lub homogennych, operacje naprawcze zmienionych chorobowo zastawek serca
  • operacyjne leczenie wrodzonych wad serca u dzieci i dorosłych
  • operacje naprawcze pozawałowych dysfunkcji lewej komory serca
  • operacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej
  • implantacja stentgraftu celem leczenia tętniaka aorty piersiowej (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiologii)
  • operacyjne leczenie ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej
  • chirurgiczna ablacja w utrwalonym migotaniu przedsionków
  • transplantacje serca, serca i płuc oraz płuc u dorosłych i dzieci
  • leczenie ostrej niewydolności oddechowej u noworodków i małych dzieci z zastosowaniem systemu ECMO
  • wszczepianie urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia stymulacja angiogenezy
  • przezcewnikowe zamykanie wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej i przegrody międzykomorowej za pomocą systemów Amplatzer i Starflex,
  • przezcewnikowe zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych (Amplatzer Duct Occluder, coil’e), zamykanie innych nieprawidłowych połączeń naczyniowych wyżej wymienionymi metodami,
  • przezcewnikowe zamykanie pozawałowych ubytków przegrody międzykomorowej.

   

  Wymienione świadczenia nie zamykają pełnej oferty usług Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu której przedstawienie wykracza poza ramy niniejszej informacji, przeznaczonej dla osób zainteresowanych leczeniem i powrotem do zdrowia.

 • Działalność kliniczna

  Realizując swoją misję, Centrum udziela świadczeń leczniczych nieodpłatnie pacjentom ubezpieczonym, zamieszkałym na terenie całego kraju oraz odpłatnie pacjentom zagranicznym i krajowym nie posiadającym ubezpieczenia.

   

  Wszelkie usługi i działania w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii oraz profilaktyki i promocji zdrowia dla dorosłych, jak i dzieci, realizowane są przez Katedry i oddziały Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Działalność naukowa

  W roku 2006 w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu utworzono Dział Nauki, Badań i Analiz Medycznych, który w 2011 roku wraz z otwarciem nowego budynku SCCS został przekształcony w Ośrodek Nauki, Szkolenia i Nowych Technologii Medycznych. Głównym celem działalności tego działu było szeroko rozumiane przygotowanie i kształcenie młodej kadry lekarskiej i studentów do wielokierunkowej działalności naukowej. Dzisiaj, Ośrodek jest centrum naukowo-szkoleniowym, w którego strukturach mieści się m.in. laboratorium symulacji technik endowaskularnych, elektroterapii, echokardiografii i resuscytacji, wyposażone w najnowocześniejsze biostymulatory do badań inwazyjnych i echokardiograficznych oraz fantomy, będące doskonałymi narzędziami służącymi do nauki zarówno studentom, jak i młodym lekarzom, celem podnoszenia ich praktycznych i decyzyjnych umiejętności. Uczą się tutaj m.in. doboru metodologii w różnych modelach badawczych, przygotowywania prac, publikacji, prezentacji, itp.

   

  Bardzo ważnym elementem ośrodka jest jego część dydaktyczna, dająca możliwość szkolenia na w pełni wyposażonych w sprzęt multimedialny 6 salach wykładowych o łącznej liczbie 228 miejsc, z możliwością bezpośredniego przekazu z zabiegów wykonywanych zarówno w Pracowni Hemodynamiki, jak i na Bloku Operacyjnym.

   

  Szczegóły związane z poszczególnymi dziedzinami działalności ośrodka znajdziecie Państwo na stronie www.sccs.pl

 • Działalność dydaktyczna

  W Śląskim Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu działają:

  • Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii;
  • Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej;
  • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii;
  • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej;
  • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii
  • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Działalność dydaktyczna prowadzona jest zarówno przez wymienione wyżej Katedry i Oddziały Kliniczne, jak również przez pracowników SCCS (lekarze, magistrzy) i obejmuje:

   

  1. Kształcenie studentów 
   W SCCS prowadzone są zajęcia dla studentów:
  • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko –Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierunek Lekarski
  • Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunki Dietetyka oraz Ratownictwo Medyczne,
  • Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunki Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia
  • Politechniki Śląskiej, kierunek Bioinżynieria.

   Zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla studentów III, IV, V i VI roku, obejmując kardiologię kliniczną, kardiologię inwazyjną, elektrofizjologię i elektroterapię, kardiologię dzieci, kardiochirurgię, transplantologię, intensywną terapię, sztuczne narządy, rehabilitację, dietetykę oraz wybrane aspekty kardiologii doświadczalnej. Przy każdej katedrze i oddziale klinicznym działają naukowe koła studenckie, które dodatkowo prowadzą działalność dydaktyczną obejmującą techniki wysokospecjalistyczne. Ważnym elementem jest kształcenie studentów z uniwersytetów medycznych z krajów europejskich np. Niemiec, Czech, Słowacji, Turcji, w ramach międzynarodowego programu Socrates/Erasmus.
  1. Kształcenie rezydentów 
   Wszyscy lekarze-rezydenci oraz osoby odbywające specjalizację w Śląskim Centrum Chorób Serca włączone są do specjalnego programu obejmującego kształcenie ustawiczne. Dotyczy to osób w trakcie specjalizacji z zakresu kardiologii, kardiologii dziecięcej, chorób wewnętrznych, kardiochirurgii, transplantologii, intensywnej terapii oraz wszystkich innych odbywających staże cząstkowe w zakresie innych specjalności. Ideą tych szkoleń jest przekazanie wiedzy w oparciu o wytyczne postępowania ustalone przez ekspertów międzynarodowych towarzystw naukowych.
    
  2. Szkolenie podyplomowe lekarzy 
   Ta forma działalności dydaktycznej jest jednym z kluczowych elementów szkoleń realizowanych w Śląskim Centrum. Najważniejszym celem jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz nowoczesnych metod diagnostyki i terapii w kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii i intensywnej terapii. W ośrodku organizowane są obowiązkowe kursy doskonalące w ramach programu specjalizacji z kardiologii, kardiologii dziecięcej kardiochirurgii i transplantologii.
   Oprócz Polaków, szkolenie obejmuje także lekarzy z zagranicy. Przykładem mogą być szkolenia w zakresie nowoczesnej kardiologii dorosłych i dzieci oraz kardiochirurgii dla krajów rozwijających się, takich jak: Ukraina (Kijów, Łuck, Równe, Iwanofrankowsk, Donieck, Zaporoże, Lwów, Dniepropietrowsk, Czerkasy) czy Rosja (Moskwa, Nowosybirsk, Sankt Petersburg, Krasnodar, Smoleńsk).

   Śląskie Centrum z własnej inicjatywy od podstaw stworzyło program nowoczesnego leczenia zawału serca poprzez wyszkolenie kadr dla wielu ośrodków w kraju; stworzyło także ośrodki edukacyjne w tym zakresie w Łucku i Równym na Wołyniu dla Ukrainy Zachodniej i w Zaporożu dla Ukrainy Wschodniej.
   W ośrodku prowadzone są również staże rezydenckie i specjalizacyjne z kardiochirurgii dla lekarzy z Japonii, Kanady, Włoch czy Austrii.
    
  3. Szkolenia pielęgniarek, magistrów, rehabilitantów, techników medycznych 
   Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu organizuje szkolenia dla średniego personelu medycznego. Swoim zakresem obejmują one doskonalenie umiejętności z zakresu wiedzy z kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów, którzy czynnie opiekują się pacjentami. Wykłady dotyczą takich zagadnień, jak: epidemiologia zakażeń szpitalnych, ochrona radiologiczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wykonywanie i interpretację zapisu EKG (Specjalizacja Kardiologiczna dla pielęgniarek). Poza wykładami szkolenia zawierają część stażową, podczas której uczestniczki poznają obsługę sprzętu używanego w kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii. Każde szkolenie zakończone jest testem przygotowanym przez wykładowców. Test dotyczy zagadnień omawianych na szkoleniu. Wszystkie uczestniczki otrzymują certyfikaty poświadczające udział w kursie.
    
  4. Szkolenia i dydaktyka w Pracowniach SCCS 
   Wszystkie Pracownie działające na terenie Centrum prowadzą ustawiczne szkolenia dydaktyczne dla lekarzy, magistrów, pielęgniarek, laborantów, techników medycznych. Są to specjalnie opracowane programy na potrzeby nieustannego podnoszenia kwalifikacji i kontroli jakości wykonywanych badań diagnostycznych i procedur terapeutycznych. Działalność ta jest prowadzona zarówno w pracowniach zabiegowych, jak i nieinwazyjnych i doświadczalno-naukowych. 
    
  5. Działalność dydaktyczno-szkoleniowa w ramach konferencji 
   Od kilkunastu lat SCCS prowadzi intensywne szkolenia i dydaktykę dla lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych i personelu medycznego, gwarantujące zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami w ramach:
  • organizowanej corocznie Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” oraz Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej,
  • corocznie organizowanych Warsztatach Adeptów Kardiologii Interwencyjnej,
  • corocznie organizowanych międzynarodowych warsztatach szkoleniowych poświęconych „Postępom w kardiochirurgii”,
  • warsztatach poświęconych intensywnej terapii pooperacyjnej u pacjentów kardiochirurgicznych,
  • organizowanych od 2007 roku z inicjatywy SCCS Międzynarodowych Forach Zdrowiaprzygotowywanych wspólnie ze specjalistami w ochronie zdrowia Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec,
  • organizowanych cyklicznie raz w roku konferencjach szpitali promujących zdrowie.

   Ponadto pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca przedstawiają liczne wykłady dydaktyczne na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.
  1. Działalność dydaktyczna skierowana do pacjentów 
   Bardzo ważnym elementem dydaktyki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest edukacja naszych pacjentów. Specjalnie dla nich przygotowano szereg poradników pomagających zadbać im o swoje zdrowie po zabiegach wykonywanych w naszym ośrodku, m. in. przybliżając im wiedzę o tym jak pielęgnować się po operacjach kardiochirurgicznych, transplantacjach, także w przypadku cukrzycy, otyłości, itd.

   Śląskie Centrum Chorób Serca prowadzi wiele akcji promujących zdrowy styl życia. Jesteśmy organizatorem Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie, które podejmują tak ważny temat jakim jest edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny, będąca integralną częścią procesu leczniczego.

   Co najmniej dwa razy w roku Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu organizuje tzw. „Białe niedziele”. Są to akcje edukacyjno-zdrowotne skierowane głównie do mieszkańców Zabrza i okolic, których celem jest motywowanie do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób serca i naczyń, cukrzycy jako choroby współistniejącej, itp.

   Szczególnie dumni jesteśmy ze zorganizowanej wspólnie ze śląskim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii, Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Gazetą Wyborczą akcji edukacyjno-promocyjnej „Zawał serca – wygraj z czasem”. Był to cykl artykułów opublikowanych w Gazecie Wyborczej, których celem było uświadomienie jak najszerszej rzeszy czytelników tego, jak groźny jest zawał serca i jak ważne znaczenie ma w jego przypadku szybkie wezwanie pomocy. O prowadzonej akcji mieszkańcy Śląska mogli dowiedzieć się także z innych aniżeli GW mediów, tj.: TVP Katowice, telewizji Silesia, Internetu, czy lokalnych rozgłośni radiowych.

   Od lat z pełną świadomością staramy się wypełniać naszą misję „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję…” zapewniając naszym pacjentom nie tylko najlepsze świadczenia medyczne, ratujące ich zdrowie i życie, ale także okazując im życzliwość i serce…