• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Historia ośrodka

Powstanie tego ośrodka w 1984 roku /dawniej Wojewódzki Ośrodek Kardiologii/ i jego dynamiczny rozwój w kolejnych latach jest zasługą pionierów Zabrza, wybitnych profesorów – Zbigniewa Religi, kardiochirurga, Lili Goldstein, kardiologa dziecięcego i Stanisława Pasyka, kardiologa.

Nowością zapoczątkowaną w 1987 roku, po raz pierwszy w Polsce było wprowadzenie 24-godzinnego dyżuru w Pracowni Hemodynamiki i stworzenie nowoczesnego „zabrzańskiego” modelu leczenia świeżego zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej. Ten sposób leczenia zapoczątkowany przez prof. Stanisława Pasyka (1984-2001) i rozwijany przez profesorów Lecha Polońskiego, Zbigniewa Kalarusa oraz ich uczniów i współpracowników jest obecnie rozpowszechniany i uznany jako najbardziej nowoczesny i skuteczny zarówno pod względem medycznym, jak i ekonomicznym w całej Polsce. 

Dr med. Lili Goldstein, uważana za wybitną postać polskiej kardiologii dziecięcej, w latach 1986-1997 organizowała od podstaw nowoczesną diagnostykę kardiologiczną u noworodków i małych dzieci, tworząc własną szkołę kardiologów dziecięcych.


Prof. Zbigniew Religa w latach 1984-2000 rozwinął śląską kardiochirurgię, wprowadzając ją do grona najlepszych, najbardziej aktywnych w Polsce.

 

Od sierpnia 1984 do kwietnia 2011 roku ośrodek nasz mieścił się w skromnym budynku (Pawilon A), który był systematycznie modernizowany, ale okazał się niewystarczający wobec zadań jakie mu powierzono i roli jaką pełni w regionie i kraju, będąc ośrodkiem referencyjnym.

 

W maju 2011 roku, dzięki gromadzonym przez 14 lat środkom własnym, wsparciu środkami unijnymi pozyskanymi poprzez projekty i programy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia i Marszałka województwa śląskiego, otwarto nowy budynek - Pawilon B, w którym rozpoczęły swoją działalność potrzebne w województwie śląskim i w Polsce oddziały niewydolności serca, małoinwazyjnej kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, z bardzo nowoczesnym blokiem operacyjnym posiadającym salę hybrydową oraz oddziałem kardiologii i angiologii z Zespołem Pracowni Hemodynamicznych i Elektrofizjologicznych. Stary barak, w którym mieścił się Zespół Przychodni Specjalistycznych został zastąpiony kompleksem nowoczesnych poradni zadaniowych, bardzo wygodnych, przystosowanych dla pacjentów ze schorzeniami serca, naczyń i płuc.


W roku 2012, z pozyskanych środków Unii Europejskiej uruchomiona została ważna dla chorych w kraju i regionie inwestycja związana z dalszą rozbudową Śląskiego Centrum o ogólnopolski ośrodek transplantacji płuc, w tym dla chorych z mukowiscydozą, oraz nowoczesne oddziały diagnostyki obrazowej w chorobach serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci, dzięki czemu po trzech latach, roku 2015, otworzyliśmy Pawilon C

 

Dzisiaj ich utalentowani wychowankowie i współpracownicy, a wraz z nimi cały personel medyczny i administracyjny naszego szpitala, dbają o dalszy dynamiczny rozwój tego ośrodka we wszystkich jego wymiarach, tj. klinicznym, naukowym, szkoleniowym i organizacyjnym.

 

Wszyscy razem tworzymy mocną szpitalną „zabrzańską rodzinę”, zatroskaną nie tylko o chorego i jego szybki powrót do zdrowia, ale także o przyjemny pobyt naszych pacjentów w dobrych warunkach. Atmosferze bezpieczeństwa i zaangażowania zawodowego towarzyszy uczciwość, serdeczność, troska i rodzinne ciepło.
 

Od lat pozostajemy wierni naszej misji: "Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."