• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza SCCS

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP:

 1. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:
  /SCCS/SkrytkaESP
   

 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażony w megabajtach, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 500 MB.

 

 1. Załączniki dodawane do pism w formie dokumentu elektronicznego mogą być zapisywane w następujących formatach:
Format danych* Zastosowanie formatu  Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.jpg (.jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe System Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xml sformatowany tekst W3C  

*) powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP.

 

 1. Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych tworzonych na podstawie wzorów umieszczonych w centralnym repozytorium lub repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) : skargi i wnioski.

 

 1. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny: dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

 1. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą.