• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Majątek

Wartość bilansowa (netto) środków trwałych wg stanu na 31.12.2019 rok:

GRUNTY 2 708 566,11 zł
BUDYNKI i LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU 119 198 024,52 zł
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 496 636,99 zł
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 661 691,85 zł
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 1 776 376,80 zł
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 25 822,41
URZĄDZENIA TECHNICZNE 1 685 905,59 zł
ŚRODKI TRANSPORTU 413 442,10 zł
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 51 483 022,33 zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 300 766,86 ZŁ
OGÓŁEM: 183 750 255,56 zł