• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Instrukcja Obsługi BIP

PODSTAWA PRAWNA

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internet.

Na system stron BIP składają się: strona główna BIP prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w adresie www.bip.gov.pl oraz strony podmiotowe, do prowadzenia których zobowiązane są m.in. wszystkie organy władzy publicznej, urzędy oraz instytucje publiczne w Polsce. Informacje o sprawach publicznych posiadane przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu publikowane są na naszej stronie podmiotowej BIP: www.sccs.

Nasz Biuletyn został funkcjonuje zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystywaniu (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

STRUKTURA BIULETYNU

Struktura naszego Biuletynu oparta jest na stronie głównej (startowej) oraz zbiorze podstron BIP, na których prezentowane są informacje na dany temat.

Strona startowa BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

W górnej części serwisu znajduje się logotyp SCCS który jest odnośnikiem do strony WWW Śląskiego Centrum Chorób Serca.

 

NAWIGACJA I WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny wierszy, w lewej części ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają podkategorie.  

Nad tytułem każdej podstrony znajduje się menu pokrokowe, prezentujące ścieżkę dostępu do aktualnej lokalizacji. Kliknięcie w każdy tytuł podstrony powoduje aktywacje linku i przeniesienie do konkretnej podstrony serwisu.

Aby odszukać na stronach BIP żądaną informację należy skorzystać z wyszukiwarki umiejscowionej w pasku w górnej części prawej strony ekranu pod symbolem lupki.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej  może być udostępniona:

 • na wniosek,
 • w formie ustnej lub pisemnej (bez pisemnego wniosku), w przypadku informacji, które mogą być udostępnione niezwłocznie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).