• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Karta Praw Pacjenta

Personel zapoznaje każdego przyjmowanego do Śląskiego Centrum Chorób Serca pacjenta z Kartą Praw Pacjenta.

Drogi Pacjencie:

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się masz swoje prawa oraz obowiązki. Najważniejsze z nich to:
 

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych, zgodnych z aktualną wiedza medyczną.
 2. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych
 3. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po wcześniejszym uzyskaniu niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.
 4. Prawo do tajemnicy informacji
 5. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności
 7. Prawo do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z bliskimi oraz odwiedzin najbliższych w szpitalu oraz korzystania z ich opieki w trakcie pobytu w szpitalu.
 8. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej
 9. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 10. Prawo do opieki duszpasterskiej


UWAGA:

Teksty aktów prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego Centrum Chorób Serca nie stanowią źródła prawa, służą jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 296, z pózn. Zm.) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Rządowe Centrum Legislacji - http://rcl.gov.pl/.

Na sejmowej stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl/ znajduje się Baza - Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) zawierający - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. ISAP również nie jest źródłem prawa. Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na ww. stronie jest dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.


Więcej informacji na stronie: www.sccs.pl