Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Treści programu realizowane w ramach wykładów:

 • Dlaczego anestezjolog musi ocenić chorego przed planowaną operacją?
 • Co każdy lekarz powinien wiedzieć o leczeniu bólu pooperacyjnego?
 • Oddział intensywnej terapii - czym różni się od innych oddziałów w szpitalu?

Treści programu realizowane w ramach seminariów:

 • Prawa i obowiązki anestezjologa w szpitalu.
 • Intensywna terapia, kwalifikacja chorych do leczenia w OIT
 • Podstawowe (BLS) i zaawansowane (ALS) zabiegi resuscytacyjne, powtórzenie wiadomości

Ramowy program ćwiczeń z pierwszej pomocy medycznej:

 • Przygotowanie i kwalifikacja chorych do znieczulenia
 • Znieczulenie przewodowe.
 • Znieczulenie ogólne i jego etapy
 • Leczenie bólu ostrego i przewlekłego
 • Znieczulenie poza salą operacyjną.
 • Opieka okołooperacyjna.
 • Znieczulenie w różnych dziedzinach zabiegowych
 • Stany zagrożenia życia