Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Polecana literatura

  • Gaszyński W. Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej – Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
  • Misiołek H, Knapik P. Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania specjalistycznego. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2007.
  • Griggs SM, Brindfield KH. Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla ratowników medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
  • Zawadzki A. (Red.). Medycyna ratunkowa i katastrof. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
  • Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – www.prc.krakow.pl/