Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Uruchomienie z dniem 31.03. br. od godz. 11.00 dodatkowych 12 łóżek dedykowanych pacjentom z COVID-19.

2021-03-31

Szanowni Państwo,

 

Odpowiadając na prośbę Wojewody Śląskiego i Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ze względu na szczególnie trudną sytuację pandemiczną w województwie śląskim zdecydowaliśmy, po akceptacji moich współpracowników, za co im bardzo dziękuję, o uruchomieniu z dniem 31.03 br. od godziny 11.00 dodatkowych 12 łózek zlokalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii w budynku C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jest to konkretna pomoc i wsparcie w obecnie szczególnie trudnej sytuacji niedoboru łóżek i niedoboru kadr medycznych w woj. śląskim, tym cenniejsze jest, że te 12 łóżek spełnia wszystkie wymogi sprzętowe i kadrowe dla zabezpieczenia chorych z COVID, którym respirator już nie wystarcza i potrzebne nawet może być ratowanie życia z pomocą ECMO, tam gdzie będą medyczne wskazania. Koordynatorami tego oddziału są doc. Paweł Nadziakiewicz, anestezjolog i prof. Michał Zembala, kardiochirurg. (Link do informacji dotyczących przekazania pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19)

 

Tym samym SCCS , które od ponad roku przyjmuje chorych z COVID wymagających pomocy kardiologicznej i kardiochirurgicznej powiększa swój stan posiadania dla chorych COVID z 7 do 19 łóżek respiratorowych od dnia dzisiejszego, pozostawiając nadal w gotowości łóżka kardiologiczne. Koordynatorami tych oddziałów kardiologicznych zlokalizowanych w budynku A SCCS są prof. Zbigniew Kalarus i prof. Mariusz Gąsior.

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy wszystkim medykom i niemedykom, którzy w sposób szczególny i bardzo ofiarny włączyli się do pomocy dla chorych, ofiar pandemii, dla których nasza pomoc medyczna jest niezbędna aby niejednokrotnie uratować życie i przywrócić zdrowie. Dziękujemy Wam wszystkim za tą pracę także służbom niemedycznym, służbom mundurowym, bowiem wspólny wysiłek jest potrzebny ale i niezbędny, aby tą pandemię pokonać i ograniczyć dramatyczne jej skutki.

 

Życzę jednocześnie, aby tegoroczne Święta Zmartwychwstania wyzwoliły w nas dobrą, pozytywną energię Miłosiernego Samarytanina, gotowego do niesienia mądrej, efektywnej i dobrze zorganizowanej pomocy dla potrzebujących Bliźnich.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia dla Państwa,

 

Prof. Marian Zembala

Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu