Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Polskie badanie zauważone w Europie

Zdalne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca poprawia wyniki leczenia.

2019-03-21

Podczas prestiżowej sesji dotyczącej istotnych, najnowszych badań klinicznych w ramach Kongresu Europejskiego Stowarzyszeniu Rytmu Serca (EHRA), który odbył się w dniach 17-19.03.2019 roku w Lizbonie, zaprezentowano wyniki badania RESULT. Głównym badaczem badania RESULT jest Prof. Lech Poloński i jest to pierwsze polskie badanie randomizowane u chorych z niewydolnością serca oraz z implantowanym urządzeniem wysokoenergetycznym (ICD lub CRT-D), które zostało zaplanowane i przeprowadzone w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w Klinikach Kardiologii kierowanych przez Prof. Mariusza Gąsiora i Prof. Zbigniewa Kalarusa. Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED. Jak mówi Docent Mateusz Tajstra, który prezentował badanie, w grupie 600 chorych porównano klasyczną opiekę z zaplanowanymi kontrolami w ramach poradni kardiologicznej z nadzorem telemedycznym (bezprzewodowe połączenie z implantowanym urządzeniem) wykazując istotną redukcję złożonego punktu końcowego: zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jest to kolejny, istotny głos, tym razem pochodzący z Polski o wskazujący efektywność kliniczną zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych. Należy dodać, że obecnie w naszym kraju w trakcie oceny legislacyjnej jest zasadność refundacji telemonitorowania u chorych z niewydolnością serca i implantowanym urządzeniem elektrycznym. Jak komentuje Docent Mateusz Tajstra badanie zostało bardzo pozytywnie przyjęte i może być kolejnym krokiem w poprawie jakości opieki i rokowania u chorych z niewydolnością serca.