Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

KROKI MILOWE W LECZENIU ZAWAŁU SERCA WRĘCZONE !!!

6 czerwca 2019 r. podczas inauguracji organizowanej przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu XXVI Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej odbyło się uroczyste wręczenie statuetek zwanych Krokami Milowymi w Leczeniu Zawału Serca.

2019-06-07

Przyznawane od 2012 roku te prestiżowe wyróżnienia otrzymują wybitne postaci, także instytucje i organizacje, które osobiście uczestniczyły we wprowadzaniu nowatorskich metod diagnostyki i leczenia zawału serca w Polsce.

 

W tym roku statuetki  przyznano za stworzenie założeń polskiego nowatorskiego programu koordynowanej opieki nad chorym z zawałem serca (KOS), a laureatami zostały cztery Instytucje – Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

 

W ich imieniu, statuetki odbierali Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Andrzej Jacyna – Prezes NFZ, Pani Gabriela Sujkowska – Dyrektor Wydziału Taryfikacji AOTM oraz Pan prof. Piotr Jankowski – Sekretarz PTK.

 

Powszechnie wiadomo, że za każdą instytucją zawsze stoją ludzie, bez których nic by nie powstało. Także i w tym przypadku nad programem KOS pracowała grupa znakomitych specjalistów różnych dziedzin, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu. Z tego powodu, Kapituła postanowiła wyróżnić także cały zespół za osobisty wysiłek merytoryczny i organizacyjny, aby program mógł powstać i zostać wdrożony. Laureaci otrzymali dyplomy i róże. 

 

Tuż po uroczystym wręczeniu statuetek, w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu we współpracy ze  Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach i Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach odbyła się konferencja prasowa pt. „Kompleksowa Opieka po zawale mięśnia Sercowego (KOS-zawał) - WIELKI SUKCES – Wyniki leczenia na Śląsku”. Wzięli w niej udział przedstawiciele laureatów – Pan Maciej Miłkowski (MZ) oraz Pan Andrzej Jacyna (NFZ) oraz Pan prof. Piotr Przybyłowski – Dyrektor ds. medycznych SCCS,  a także jedni ze współtwórców programu, tj. Panowie profesorowie Mariusz Gąsior ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Krystian Wita - konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa GCM oraz Paweł Buszman.