Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność kliniczna

Zespół anestezjologiczny w Śląskim Centrum Chorób Serca wykonuje:


- znieczulenia do operacji kardiochirurgicznych (ok. 2 400 znieczuleń rocznie u dorosłych i 150 operacji rocznie u dzieci - najszerszy w Polsce zakres operacji kardiochirurgicznych, włącznie z przeszczepami serca i płuc)


- znieczulenia do zabiegów naczyniowych (ok. 400 znieczuleń rocznie)

- znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pracowni diagnostyki inwazyjnej (900 znieczuleń rocznie u dorosłych i dzieci)


- krótkie znieczulenia do nieinwazyjnych badań diagnostycznych (tomografia komputerowa, przezprzełykowe badania UKG dorosłych i dzieci) i zabiegów elektroterapii (ablacje, kontrole ICD, kardiowersje)


- zapewnia usługi anestezjologiczne dla wszystkich oddziałów Szpitala (Pawilon A, B i C).

Działalność anestezjologiczna obejmuje:


1. U pacjentów oddziałów zabiegowych: ocenę przedoperacyjną stanu zdrowia z określeniem ryzyka znieczulenia; przygotowanie chorego do wybranej metody znieczulenia z uwzględnieniem rodzaju zabiegu operacyjnego, schorzeń współistniejących i stosowanej farmakoterapii; znieczulenie wybraną metodą, najbardziej korzystną dla chorego; nadzór w bezpośrednim okresie pooperacyjnym;
2. U pacjentów wszystkich oddziałów szpitala poddawanych zabiegom diagnostycznym i leczniczym, wymagającym anestezji, analgosedacji lub sedacji: ocenę stanu zdrowia z określeniem ryzyka znieczulenia; przygotowanie chorego do wybranej metody znieczulenia, analgosedacji lub sedacji z uwzględnieniem rodzaju zabiegu (diagnostycznego lub terapeutycznego), schorzeń współistniejących i stosowanej farmakoterapii; znieczulenie, analgosedację lub sedację wybraną metodą najbardziej korzystną dla chorego; nadzór w bezpośrednim okresie po przeprowadzonym zabiegu;
3. Czynności resuscytacyjne u pacjentów w stanie zagrożenia życia na terenie całego szpitala;
4. Ocenę stopnia zagrożenia życia i kwalifikację do leczenia na oddziale intensywnej terapii;
5. Konsultacje specjalistyczne u ciężko chorych na innych oddziałach szpitala oraz w zakresie zwalczania bólu ostrego;
6. Znieczulenia ambulatoryjne, krótkie znieczulenia do badań diagnostycznych lub terapii;
7. Doraźne interwencje u chorych hospitalizowanych w szpitalu, prowadzone w ramach interdyscyplinarnej współpracy lekarskiej m.in.: wykonywanie badań gazometrycznych i interpretacja ich wyników, ocena wydolności oddechowej i przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych, konsultacje i udział w doraźnych konsyliach interdyscyplinarnych, udział w terapii ostrych stanów zagrożenia życia, występujących u wszystkich chorych na terenie szpitala, zakładanie wkłuć do dużych naczyń żylnych;
8. Intensywną diagnostykę i terapię chorych hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Oddziałach Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Na stanowiskach intensywnej terapii leczy się chorych z następującymi stanami chorobowymi:


A. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji lub innych mechanicznych sposobów wspomagania oddechu oraz natleniania pozaustrojowego (ECMO)
B. ostra niewydolność układu krążenia z mechanicznym wspomaganiem krążenia (IABP, ECMO, VAD);
C. stany po operacjach kardiochirurgicznych przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności;
D. ostra niewydolność nerek z niewydolnością układu oddechowego lub utratą przytomności;
E. zespół niewydolności wielonarządowej;
F. choroby zapalne układu nerwowego przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności lub zagrażające życiu pacjenta;
G. posocznice, zakażenia i zaburzenia immunologiczne przebiegające z niewydolnością narządową. Inne stany kliniczne przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności lub zagrażające życiu pacjenta.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Transplantologii współpracuje z Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnym do spraw transplantacji „POLTRANSPLANT” w zakresie kwalifikacji, kompleksowej opieki nad dawcami i biorcami narządów oraz organizacji przeprowadzanych pobrań i wszczepień narządów.

Wyposażenie w aparaturę anestezjologiczną Bloku Operacyjnego Pawilon B i C:
- 8 aparatów do znieczulenia z pełnym monitorowaniem hemodynamicznym
- specjalistyczny sprzęt do trudnej intubacji dotchawiczej
- 8 defibrylatorów z możliwością wykonania kardiowersji
- 1 monitor głębokości znieczulenia BIS
- 5 oksymetrów mózgowych
- pompy infuzyjne
- urządzenia do ogrzewania pacjentów
- monitory gazów anestetycznych
- kapnografy

Wyposażenie w aparaturę Oddziałów Intensywnej Terapii:
- 30 respiratorów
- 30 kardiomonitorów z komputerem hemodynamicznym
- defibrylatory
- kapnografy
- kardiostymulatory
- aparaty do hemodiafiltracji
- układy do prowadzenia oddychania w torze CPAP
- zestawy aparaturowe do terapii tlenkiem azotu
- aparaty do badań gazometrycznych i elektrolitowych
- aparaty do EKG
- aparat do pomiaru aktywowanego czasu krzepnięcia- tromboelastograf
- aparat do analizy bispektralnej BIS
- pompy strzykawkowe i pompy objętościowe
- urządzenia do utylizacji odpadów biologicznych
- program TrenFace do archiwizacji danych z monitorów hemodynamicznych

Wyposażenie w aparaturę Oddziału Intensywnej Terapii
- 29 w pełni wyposażonych stanowisk intensywnej terapii z pełnym monitorowaniem hemodynamicznym i centralą monitorującą spełniających wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 (Dz.U 2013, poz. 15)
- respiratory transportowe PneuPac
- aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną
- elektryczne urządzenia do ssania
- urządzenia do pomiaru rzutu serca
- aparaty do hemodiafiltracji
- zestawy do intubacji i wentylacji
- pompy strzykawkowe
- pomy infuzyjne
- materace do ogrzewania pacjentów

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi