Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt
 

Karta Praw Pacjenta

Personel zapoznaje każdego przyjmowanego do Śląskiego Centrum Chorób Serca pacjenta z Kartą Praw Pacjenta.

7 podstawowych praw pacjenta:

1. Mam prawo do tego, by zostać potraktowany godnie i z szacunkiem dla mojej intymności

2. Mam prawo wiedzieć, na co choruję, jakie jest proponowane leczenie i rokowanie, a jeśli mam wątpliwości co do diagnozy, mam prawo poprosić o drugą opinię lub zwołanie konsylium lekarskiego

3. Mam prawo dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej mojej choroby i mam prawo wymagać, by chroniono moje dane przed osobami przez mnie nieupoważnionymi

4. Mam prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (diagnostyki, rehabilitacji, leków, środków medycznych, pobytu w szpitalu) finansowanych ze środków publicznych

5. Mam prawo korzystać z najnowszych zdobyczy medycyny, zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu

6. Mam prawo do towarzystwa bliskiej osoby podczas wizyty u lekarza czy zabiegu, a także do kontaktowania się z bliskimi i korzystania z ich opieki podczas pobytu w szpitalu

7. Mam prawo do opieki duszpasterskiej i umierania w godności

Zachęcamy także do zapoznania się z poradnikiem poświęconym prawom pacjenta, dostępnym na stronie www.prawapacjenta.pl, oraz informacją opublikowaną na stronie Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia www.bpp.gov.pl/index.php

KARTA PRAW PACJENTA
podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

określone w ustawach:

* z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

* z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731)
* z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682),
* z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
* z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

UWAGA:

Teksty aktów prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego Centrum Chorób Serca nie stanowią źródła prawa, służą jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: www.cokprm.gov.pl

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi