Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność kliniczna

Realizując swoją misję, Centrum udziela świadczeń leczniczych nieodpłatnie pacjentom ubezpieczonym, zamieszkałym na terenie całego kraju oraz odpłatnie pacjentom zagranicznym i krajowym nie posiadającym ubezpieczenia.

Wszelkie usługi i działania w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii oraz profilaktyki
i promocji zdrowia dla dorosłych, jak i dzieci, realizowane są przez Katedry i Oddziały Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Sekretariat:
Tel.: 32/271 34 14 lub 32/373 36 82
Fax: 32/37 33 792
E-mail: karzab@sum.edu.pl

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej

Kierownik
prof. dr hab.n. med. Jacek Białkowski

Sekretariat:
Tel./faks: 32/271 34 01 lub 32/37 33 669
E-mail: sek.kdz@sccs.pl

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

Sekretariat:
Tel.: 32/273 26 81 lub 32/37 33 860
Faks: 32/37 33 819
E-mail: sek.med@sccs.pl, kardiologiazabrze@sum.edu.pl

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Konsultant Krajowy w dziedzinie Diabetologii

Sekretariat:
Tel.: 32/37 33 864
E-mail: kstrojek@sum.edu.pl

Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Sekretariat:
Tel.: 32/273 27 31 lub 32/47 93 470
E-mail: kardanest@sum.edu.pl

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Sekretariat:
Tel./ fax: 32/278 43 34, 32/37 33 689
E-mail: sek.kch@sccs.pl


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w szerokim zakresie świadczy następujące usługi diagnostyczne i lecznicze na oddziałach:

 1. Kardiochirurgia
  • operacyjne leczenie choroby wieńcowej – zabiegi w krążeniu pozaustrojowym, zabiegi bez krążenia pozaustrojowego (OPCAB), zabiegi małoinwazyjne (MIDCAB, TECAB), zabiegi hybrydowe (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiologii)
  • operacyjne leczenie nabytych wad serca – implantacja mechanicznych i biologicznych zastawek serca, w tym bezstentowych lub homogennych, operacje naprawcze zmienionych chorobowo zastawek serca
  • operacyjne leczenie wrodzonych wad serca u dzieci i dorosłych
  • operacje naprawcze pozawałowych dysfunkcji lewej komory serca
  • operacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej
  • implantacja stentgraftu celem leczenia tętniaka aorty piersiowej (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiologii)
  • operacyjne leczenie ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej
  • chirurgiczna ablacja w utrwalonym migotaniu przedsionków
  • transplantacje serca, serca i płuc oraz płuc u dorosłych i dzieci
  • leczenie ostrej niewydolności oddechowej u noworodków i małych dzieci z zastosowaniem systemu ECMO
  • wszczepianie urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia stymulacja angiogenezy
 2. Kardiologia
  • koronarografia, również z dostępu z tętnicy promieniowej
  • przezskórna angioplastyka balonowa oraz implantacja stentów w obrębie tętnic wieńcowych
  • arteriografia tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych
  • przezskórna angioplastyka balonowa oraz implantacja stentów w obrębie tętnicszyjnych,
   nerkowych i obwodowych
  • arteriografia tętnic płucnych
  • pomiar ciśnień w krążeniu płucnym
  • wewnątrzaortalna kontrapulsacja balonowa (IABP)
  • nieinwazyjne badanie elektrofizjologiczne (stymulacja przezprzełykowa)
  • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne
  • ablacja prądem o częstotliwości radiowej RF
  • ablacja z zastosowaniem systemów mapowania
  • elektroanatomicznego CARTO i LOKALIZY
  • wszczepianie jednojamowych i dwujamowych układów stymulujących serca
  • implantacja kardiostymulatorów resynchronizujących BIV oraz BIV+ICD
  • implantacja kardiowertera-defibrylatora ICD
  • wszczepianie filtra do żyły głównej dolnej
  • implantacja stentgraftu celem leczenia tętniaka aorty piersiowej (we współpracy z Oddziałem Klinicznym Kardiochirurgii)
  • przezskórna plastyka balonowa zastawki mitralnej
  • biopsja mięśnia sercowego
  • tomografia komputerowa tętnic wieńcowych
  • ultrasonokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa, obciążeniowa i kontrastowa
  • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
  • ultrasonografia doplerowska tętnic szyjnych i obwodowych oraz naczyń żylnych
 3. Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
  • wykonywanie zabiegów diagnostycznych (cewnikowania interwencyjne) u pacjentów od okresu noworodkowego do wieku dojrzałego,
  • wykonywanie zabiegów nieoperacyjnego leczenia wad serca poprzez:
   • balonowe walwuloplastyki zwężonych zastawek tętniczych (płucnej i aortalnej),
   • balonowe angioplastyki zwężonych naczyń żylnych, tętniczych, bądź zwężeń pochirurgicznych (koarktacja i rekoarktacja aorty, wrodzone lub pochirurgiczne zwężenia tętnic płucnych, zwężenia chirurgicznych zespoleń, zwężenia wewnątrzprzedsionkowych kanałów żylnych, zwężenia tętnic nerkowych, itp.),
   • przezcewnikowe zamykanie wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej i przegrody międzykomorowej za pomocą systemów Amplatzer i Starflex,
   • przezcewnikowe zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych (Amplatzer Duct Occluder, coil’e), zamykanie innych nieprawidłowych połączeń naczyniowych wyżej wymienionymi metodami,
   • przezcewnikowe zamykanie pozawałowych ubytków przegrody międzykomorowej.


Wymienione świadczenia nie zamykają pełnej oferty usług Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu której przedstawienie wykracza poza ramy niniejszej informacji, przeznaczonej dla osób zainteresowanych leczeniem i powrotem do zdrowia.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi