Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność dydaktyczna

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu z uwagi na znaczący i liczący się zarówno w kraju, jak i zagranicą potencjał naukowy, medyczny i dobrze zorganizowaną bazę kliniczną odpowiada standardom obowiązującym w Europie Zachodniej.

Działalność dydaktyczna w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

W Śląskim Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu działają cztery Katedry i Oddziały Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Należą do nich:

 • Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, a w jej ramach Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej,
 • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii,
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii,
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii.

Działalność dydaktyczna prowadzona jest zarówno przez wymienione wyżej Katedry
i Oddziały Kliniczne, jak również przez pracowników SCCS (lekarze, magistrzy) i obejmuje:

1. Kształcenie studentów

W SCCS prowadzone są zajęcia dla studentów:

 • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko –Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierunek Lekarski
 • Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunki Dietetyka oraz Ratownictwo Medyczne,
 • Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunki Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia
 • Politechniki Śląskiej, kierunek Bioinżynieria.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla studentów III, IV, V i VI roku, obejmując kardiologię kliniczną, kardiologię inwazyjną, elektrofizjologię i elektroterapię, kardiologię dzieci, kardiochirurgię, transplantologię, intensywną terapię, sztuczne narządy, rehabilitację, dietetykę oraz wybrane aspekty kardiologii doświadczalnej. Przy każdej katedrze i oddziale klinicznym działają naukowe koła studenckie, które dodatkowo prowadzą działalność dydaktyczną obejmującą techniki wysokospecjalistyczne. Ważnym elementem jest kształcenie studentów z uniwersytetów medycznych z krajów europejskich np. Niemiec, Czech, Słowacji, Turcji, w ramach międzynarodowego programu Socrates/Erasmus.

2. Kształcenie rezydentów

Wszyscy lekarze-rezydenci oraz osoby odbywające specjalizację w Śląskim Centrum Chorób Serca włączone są do specjalnego programu obejmującego kształcenie ustawiczne. Dotyczy to osób w trakcie specjalizacji z zakresu kardiologii, kardiologii dziecięcej, chorób wewnętrznych, kardiochirurgii, transplantologii, intensywnej terapii oraz wszystkich innych odbywających staże cząstkowe w zakresie innych specjalności. Ideą tych szkoleń jest przekazanie wiedzy w oparciu o wytyczne postępowania ustalone przez ekspertów międzynarodowych towarzystw naukowych.

3. Szkolenie podyplomowe lekarzy

Ta forma działalności dydaktycznej jest jednym z kluczowych elementów szkoleń realizowanych w Śląskim Centrum. Najważniejszym celem jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz nowoczesnych metod diagnostyki i terapii w kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii i intensywnej terapii. W ośrodku organizowane są obowiązkowe kursy doskonalące w ramach programu specjalizacji z kardiologii, kardiologii dziecięcej kardiochirurgii i transplantologii.
Oprócz Polaków, szkolenie obejmuje także lekarzy z zagranicy. Przykładem mogą być szkolenia w zakresie nowoczesnej kardiologii dorosłych i dzieci oraz kardiochirurgii dla krajów rozwijających się, takich jak: Ukraina (Kijów, Łuck, Równe, Iwanofrankowsk, Donieck, Zaporoże, Lwów, Dniepropietrowsk, Czerkasy) czy Rosja (Moskwa, Nowosybirsk, Sankt Petersburg, Krasnodar, Smoleńsk).
Śląskie Centrum z własnej inicjatywy od podstaw stworzyło program nowoczesnego leczenia zawału serca poprzez wyszkolenie kadr dla wielu ośrodków w kraju; stworzyło także ośrodki edukacyjne w tym zakresie w Łucku i Równym na Wołyniu dla Ukrainy Zachodniej
i w Zaporożu dla Ukrainy Wschodniej.
W ośrodku prowadzone są również staże rezydenckie i specjalizacyjne z kardiochirurgii dla lekarzy z Japonii, Kanady, Włoch czy Austrii.

4. Szkolenia pielęgniarek, magistrów, rehabilitantów, techników medycznych

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu organizuje szkolenia dla średniego personelu medycznego. Swoim zakresem obejmują one doskonalenie umiejętności z zakresu wiedzy z kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów, którzy czynnie opiekują się pacjentami.
Wykłady dotyczą takich zagadnień, jak: epidemiologia zakażeń szpitalnych, ochrona radiologiczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wykonywanie i interpretację zapisu EKG (Specjalizacja Kardiologiczna dla pielęgniarek). Poza wykładami szkolenia zawierają część stażową, podczas której uczestniczki poznają obsługę sprzętu używanego w kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii. Każde szkolenie zakończone jest testem przygotowanym przez wykładowców. Test dotyczy zagadnień omawianych na szkoleniu. Wszystkie uczestniczki otrzymują certyfikaty poświadczające udział w kursie.

5. Szkolenia i dydaktyka w Pracowniach SCCS

Wszystkie Pracownie działające na terenie Centrum prowadzą ustawiczne szkolenia dydaktyczne dla lekarzy, magistrów, pielęgniarek, laborantów, techników medycznych. Są to specjalnie opracowane programy na potrzeby nieustannego podnoszenia kwalifikacji
i kontroli jakości wykonywanych badań diagnostycznych i procedur terapeutycznych. Działalność ta jest prowadzona zarówno w pracowniach zabiegowych, jak i nieinwazyjnych
i doświadczalno-naukowych.

6. Działalność dydaktyczno-szkoleniowa w ramach konferencji

Od kilkunastu lat SCCS prowadzi intensywne szkolenia i dydaktykę dla lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych i personelu medycznego, gwarantujące zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami w ramach:

 • organizowanej w tym roku już po raz XVII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” oraz Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej (w tym roku po raz X),
 • corocznie organizowanych Warsztatach Adeptów Kardiologii Interwencyjnej,
 • corocznie organizowanych międzynarodowych warsztatach szkoleniowych poświęconych „Postępom w kardiochirurgii”,
 • warsztatach poświęconych intensywnej terapii pooperacyjnej u pacjentów kardiochirurgicznych,
 • organizowanych od 2007 roku z inicjatywy SCCS Międzynarodowych Forach Zdrowia przygotowywanych wspólnie ze specjalistami w ochronie zdrowia Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec,
 • organizowanych cyklicznie raz w roku konferencjach szpitali promujących zdrowie.

Ponadto pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca przedstawiają liczne wykłady dydaktyczne na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

7. Działalność dydaktyczna skierowana do pacjentów

Bardzo ważnym elementem dydaktyki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest edukacja naszych pacjentów. Specjalnie dla nich przygotowano szereg poradników pomagających zadbać im o swoje zdrowie po zabiegach wykonywanych w naszym ośrodku, m. in. przybliżając im wiedzę o tym jak pielęgnować się po operacjach kardiochirurgicznych, transplantacjach, także w przypadku cukrzycy, otyłości, itd.

Śląskie Centrum Chorób Serca prowadzi wiele akcji promujących zdrowy styl życia. To m.in. cykl organizowanych raz w miesiącu spotkań „Z muzyką po zdrowie” , którego założeniem jest propagowanie wiedzy na temat profilaktyki chorób układu krążenia. Cykl tychże spotkań jest kontynuacją zeszłorocznego, organizowanego wspólnie z Parkiem Wodnym w Tarnowskich Górach „Programu zdrowie”, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Od trzech lat jesteśmy organizatorem Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie, które podejmują tak ważny temat jakim jest edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny, będąca integralną częścią procesu leczniczego.

Co najmniej dwa razy w roku Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu organizuje tzw. „Białe niedziele”. Są to akcje edukacyjno-zdrowotne skierowane głównie do mieszkańców Zabrza i okolic, których celem jest motywowanie do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób serca i naczyń, cukrzycy jako choroby współistniejącej, itp.

Szczególnie dumni jesteśmy ze zorganizowanej ostatnio wspólnie ze śląskim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii, Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Gazetą Wyborczą akcji edukacyjno-promocyjnej „Zawał serca – wygraj z czasem”. Był to cykl artykułów opublikowanych w Gazecie Wyborczej, których celem było uświadomienie jak najszerszej rzeszy czytelników tego, jak groźny jest zawał serca i jak ważne znaczenie ma w jego przypadku szybkie wezwanie pomocy. O prowadzonej akcji mieszkańcy Śląska mogli dowiedzieć się także z innych aniżeli GW mediów, tj.: TVP Katowice, telewizji Silesia, Internetu, czy lokalnych rozgłośni radiowych.

Od lat z pełną świadomością staramy się wypełniać naszą misję „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję…” zapewniając naszym pacjentom nie tylko najlepsze świadczenia medyczne, ratujące ich zdrowie i życie, ale także okazując im życzliwość i serce …


8. Szkolenia i kursy realizowane w Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

 • Ustawiczne szkolenia i kursy doskonalące dla lekarzy, głównie w zakresie nowoczesnych technik ultrasonograficznych.
 • Projekt EURO-opieka obejmujący szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy z terenu województwa śląskiego w zakresie nowoczesnej wiedzy z chorób układu sercowo-naczyniowego, szkolenia językowe oraz doskonalący kurs prawa jazdy.
 • Pomoc logistyczna i organizacyjna przy organizowaniu szkoleń, konferencji przez Śląskie Centrum.

9. Współpraca szkoleniowo-dydaktyczno-naukowa

Współpraca ta obejmuje przede wszystkim wymianę naukową, tj. wykłady, seminaria, wspólne projekty badawczo-rozwojowe z ośrodkami uniwersyteckimi w: USA (San Diego, Boston, Nowy Jork - Columibia Presbiterian, Montefiore Hospital, Baltimore - John Hopkins, Pittsburgh), Niemczech (Berlin, Monachium, Essen, Bad Neustadt, Hamburg, Lipsk, Getynga, Heidelberg, Hannower), Holandii (Utecht, Roterdam), Włoszech (Brescia, Massa, Mediolan, Bolonia), Belgii (Bruksela, Leuven, Aalst), Francji (Paryż, Lyon, Rouen), Hiszpanii (Madryt, Barcelona), Portugalii (Lizbona, Coimbra), Wielkiej Brytanii (Newcastle, Cambridge, Oxford, Londyn), Irlandii (Dublin), Norwegii (Stavanger, Oslo), Szwecji (Uppsala, Sztokholm), Czechach (Pilzno, Ostrawa, Praga), Szwajcarii (Zurich, Genewa), Austrii (Wiedeń, Innsbruck), Iranie (Teheran), Japonii (Kobe, Osaka, Tokio), Izraelu (Jerozolima, Tel-aviv), Rosji (Moskwa, Sankt Petersburg, Perm), Ukrainie (Kijów, Lwów, Donieck, Zaporoże, Równe, Łuck), Kosovie (Pristina).

W latach 1988-1992 lekarze SCCS organizowali szkolenia w zakresie kardiochirurgii we Lwowie (Ukraina) i Tbilisi (Gruzja). W latach 1999-2009 z kolei tygodniowe warsztaty szkoleniowe wraz z wykonywaniem bezpłatnym zabiegów w Łucku i Równym (Ukraina) oraz w Chorwacji (zabiegi pokazowe w Zagrzebiu).

W latach 2002-2003, na życzenie UE, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu we współpracy z projekt HOPE, było realizatorem projektu przebadanie 1200 dzieci i młodzieży w kierunku wrodzonych wad serca w Kosowie. SCCS w tej sprawie otrzymało list gratulacyjny od Pani Minister Danuty Huebner.

W roku 2009/2010 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zajęło I miejsce w organizowanym przez Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rankingu na największy dorobek naukowy!

Opracowali profesorowie Mariusz Gąsior i Marian Zembala

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi