Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Ankiety i Opinie Pressroom Galeria Konkursy i Praca Przetargi Dojazd Kontakt
Jesteś tutaj: Strona główna » O nas
 

O nas

Droga Pacjentko, Drogi Pacjencie,
Szanowni Państwo,

witamy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, znakomitym szpitalu kardiologiczno-kardiochirugicznym, należącym do wiodących ośrodków w kraju.

Nikt choroby nie wybiera. Wolimy myśleć, że chorują inni, że ten problem nas nie dotyczy. Ale któregoś dnia choroba puka także do naszych drzwi. Z cieszących się zdrowiem, aktywnych osób nagle stajemy się wymagającymi pomocy medycznej pacjentami. Zachorowanie nieodłącznie wiąże się z lękiem, stresem i dużą niepewnością co do stanu własnego zdrowia, przebiegu leczenia i dalszego życia. Aby pomóc Państwu oswoić się z nową sytuacją i rozwiać Państwa obawy, chciałbym zaprosić Państwa do naszego Ośrodka - tak jak zaprasza się oczekiwanych Gości do własnego, dobrze funkcjonującego i zorganizowanego domu. Poznajcie zatem nasz Szpital.

O wysokiej pozycji szpitala decyduje bardzo wiele czynników. Pozwólcie, drodzy Państwo, że przedstawię w skrócie tylko te najważniejsze:

1. Znakomici Ludzie

Zespół SCCS składa się z utalentowanych, świetnie wyszkolonych lekarzy: kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, radiologów, chirurgów naczyniowych i endowaskularnych, pulmonologów i transplantologów oraz wspaniałych i troskliwych pielęgniarek i personelu medycznego, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy.
Nasz personel wyróżnia nie tylko wysoki profesjonalizm, ekspercki poziom w kraju, pod względem przygotowania zawodowego, zdobywanego w kraju i za granicą w ramach międzynarodowych staży, ale także podejście do chorego człowieka, serdeczność i troska.

2. Bardzo dobre warunki

Zapraszam Państwa do odwiedzin naszej foto galerii, znajdującej się na stronie internetowej naszego Szpitala www.sccs.pl. Poznajcie lepiej nasz szpital, zobaczcie, w jak komfortowych warunkach przebywają nasi chorzy, zarówno w pawilonie A (jak określamy starszy budynek naszego Szpitala, poddawany ciągłej modernizacji), jak i w nowoczesnym pawilonie B, gdzie warunki pobytu chorych przypominają te w najlepszych europejskich i światowych ośrodkach. Powstanie nowego szpitala było możliwe dzięki wsparciu ze środków unijnych, własnym oszczędnościom, ale także dzięki programom Ministerstwa Zdrowia i Marszałka województwa śląskiego.

3. Najnowocześniejszy sprzęt medyczny

Zgromadzony dzięki programom unijnym, wygospodarowanym środkom własnym, wsparciu Ministerstwu Zdrowia i hojności Sponsorów. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu posiada wszystko to, co potrzebne jest do nowoczesnej i najskuteczniejszej diagnostyki i leczenia chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci. Spacer po internetowej galerii Szpitala przybliży Państwu wysoką jakość sprzętu w naszym Ośrodku i uwiarygodni moje zapewnienie, że właśnie tak wyglądają dziś najnowocześniejsze szpitale na świecie. Mamy pierwszą w Polsce prawdziwą salę hybrydową, gdzie kardiochirurg, inwazyjny kardiolog, anestezjolog mogą pracować razem, wspólnie korzystając z najnowszych zdobyczy sprzętowych. To połączenie obszernej i bardzo nowoczesnej sali operacyjnej z wszechstronnie wyposażoną salą hemodynamiczną. Wykonywać można tutaj takie zabiegi kardiochirurgiczne, jak małoinwazyjne operacje wieńcowe, zastawkowe i naczyniowe, ablacje, implantacje stengraftów aortalnych - krótko mówiąc: zakres możliwości przeprowadzanych tu zabiegów jest bardzo szeroki.

To właśnie połączenie znakomitego, doświadczonego i oddanego Pacjentowi Zespołu z dostępem do nowoczesnego sprzętu gwarantuje sukces w ratowaniu życia i przywracaniu zdrowia.

4. Nowoczesna organizacja procesu diagnostycznego i leczenia

W szpitalu funkcjonują trzy oddziały kliniczne kardiologii dorosłych, liderami których są wybitni polscy kardiolodzy: prof. Zbigniew Kalarus, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (I Kardiologia), prof. Lech Poloński (II Kardiologia) i prof. Mariusz Gąsior (III Oddział Kardiologii). Katedrą Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej SUM kieruje prof. Jacek Białkowski, jeden z uznanych polskich ekspertów w tej dziedzinie. Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii prowadzony jest przez prof. Piotra Knapika, wybitnego polskiego anestezjologa,prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wspieranego przez bardzo doświadczony zespół, z doc. Ewą Kucewicz na czele. Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii, którą przejąłem od prof. Zbigniewa Religii w roku 1999, wykonała tylko w latach 1985-2013 ponad 34 000 operacji serca u dorosłych i dzieci. W tej chwili NIE MA takiej operacji serca na świecie, której nie wykonywano by w zabrzańskim Ośrodku.

Dziś nowoczesna zabrzańska kardiochirurgia to 12 operacji serca dziennie, w tym wyraźna przewaga operacji małoinwazyjnych. Naszymi Pacjentami są zarówno osoby z województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, jak i z terenu całego kraju oraz z zagranicy.

Więcej informacji na temat działalności klinicznej i naukowej klinik i oddziałów naszego Szpitala znajdziecie Państwo na stronie i podstronach naszego Szpitala: w zakładkach: Kliniki a także Działalność Kliniczna i Działalność Naukowa.

5. Akademickość zobowiązuje

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to wiodący szpital wysokospecjalistyczny, ale jednocześnie akademicki ośrodek, związany bardzo ściśle ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (SUM) w zakresie szkolenia zawodowego studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa oraz szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się lekarzy. Jesteśmy dumni z naszych możliwości szkolenia przed i podyplomowego z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć, m.in. biosymulatorów, które są trwałym elementem szkolenia i doskonalenia zawodowego kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, internistów, chirurgów ogólnych i naczyniowych oraz lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych.

6. Intensywna i systematyczna współpraca międzynarodowa i krajowa ze znanymi ośrodkami zagranicznymi z Europy i USA oraz ośrodkami krajowymi

Dzielenie się doświadczeniami z innymi oraz pozyskiwanie dobrych doświadczeń od najlepszych w Europie i na świecie to bardzo ważny element rozwoju i doskonalenia zawodowego naszej kadry. Systematyczna współpraca międzynarodowa owocuje częstymi wspólnie organizowanymi konferencjami, warsztatami, seminariami szkoleniowymi w zakresie nowoczesnej kardiologii dorosłych i dzieci, kardiochirurgii, transplantologii i leczenia niewydolności serca. Taka współpraca , o której szerzej piszemy w charakterystyce poszczególnych Klinik i Oddziałów to wyjątkowo ważny czynnik rozwoju i równania się do najlepszych na świecie.

7. Transparentność i budowanie zaufania miedzy leczonymi a leczącymi

Ważną cechą wyróżniającą Śląskie Centrum Chorób Serca, w opinii Pacjentów i ich rodzin, jest fakt, że Pacjent informowany jest o tym że korupcja w tym Szpitalu nie istnieje i nie ma zwyczaju gratyfikacji finansowej lub rzeczowej lekarzy i personelu medycznego. Ten przykład do naśladowania sprawia, że Ośrodek nasz zyskuje w oczach naszych Pacjentów i cieszy się dobrą opinią.

8. Poszanowanie Praw Pacjenta - szacunek dla chorego i poszanowanie jego praw do swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi, prawa do wszechstronnej informacji o stanie zdrowia, praktyk religijnych ale także prawa do tajemnicy choroby

Kodeks etyczny jest zbiorem praw, z którymi zostaje zaznajomiony każdy pacjent przyjmowany do leczenia szpitalnego. Chory i jego rodzina ma dostęp do Dyrekcji Szpitala, Kierowników i koordynatorów poszczególnych klinik i oddziałów, kierowników pracowni SCCS oraz do rzecznika praw pacjenta.

9. SCCS - dobra marka

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to szpital znany w kraju i zagranicą. To znana marka, która symbolizuje miasto Zabrze i nowoczesną, solidną, śląską i polską medycynę. Powstanie tej marki to efekt pracy wybitnych pionierów zabrzańskiej kardiologii i kardiochirurgii, wśród których trzeba wymienić wybitnych kardiologów, prof. Stanisława Pasyka, inicjatora nowoczesnego zabrzańskiego modelu leczenia zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej (drugiego w Europie, uruchomionego w roku 1984), dr Lili Goldstein, jednego z najwybitniejszych polskich i międzynarodowych ekspertów w zakresie wrodzonych wad serca u dzieci oraz prof. Zbigniewa Religę, twórcę nowoczesnej kardiochirurgii w Zabrzu, pioniera transplantacji serca (1985) oraz mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce (1987). Miarą wiarygodności i wysokiego poziomu naszego Szpitala są zajmowane od lat czołowe miejsca w Polsce i wiodące pozycje w ogólnopolskich rankingach szpitali na ”Najlepszy szpital kardiologiczno-kardiochirurgiczny” czy też Bezpieczny Szpital, organizowanych przez redakcje takich czasopism jak Rzeczpospolita, Newsweek, Wprost, Polska The Times Dziennik Zachodni i inne.

10. Jesteśmy, aby ratować, nowocześnie leczyć, dawać nadzieję…

Misja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wyraża cel i zadanie, jakie postawili wobec naszego szpitala leczeni, leczący i organizujący leczenie w Polsce. Zobowiązuje ona do bardzo intensywnej, systematycznej i dobrze zorganizowanej pracy, ale jednocześnie nobilituje do godnego reprezentowania nowoczesnej śląskiej i polskiej kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii w kraju i poza jego granicami.


Szanowni Państwo,
życząc Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności zapewniamy jednocześnie Państwa o naszej stałej i niezmiennej gotowości do niesienia pomocy potrzebującym chorym.


Z wyrazami szacunku

Marian Zembala


Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM

Załączniki:
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi