Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Poradnia Lipidowa

W marcu tego roku mija piąta rocznica oficjalnego zaistnienia w strukturze organizacyjnej Śląskiego Centrum Chorób Serca Poradni Zaburzeń Lipidowych i Profilaktyki Zdrowia ! Utworzono ją w celu uzupełnienia luki istniejącej w poradnictwie kardiologicznym, które zajmując się ludźmi już chorującymi na chorobę wieńcową, będącymi po zawale serca lub po leczeniu zabiegowym, niewiele uwagi poświęca profilaktyce. Natomiast niepodważalną prawdą jest, że zapobieganie
( profilaktyka) wszelkim chorobom jest tańsza niż ich leczenie i to zarówno w wymiarze czysto finansowym jak i społecznym. Z drugiej strony u chorych już poddanych leczeniu zabiegowemu, zaniechanie skutecznego ograniczania czynników prowadzących do miażdżycy sprzyja szybkiemu
nawrotowi choroby.

Profilaktyka wtórna, czyli działania mające u osób z rozpoznaną chorobą serca zapobiec jej pogłębianiu lub nawrotowi jest dość dobrze wypełniana przez lekarzy lecznictwa podstawowego i "typowych" poradni kardiologicznych. Znacznie trudniejszajestjednak profilaktyka pierwotna
mająca w założeniu wykryć zagrożenia lub skłonność do danej choroby i jak najlepiej jej zapobiec . Pierwszym krokiem musi być szerokie uświadamianie o przyczynach, czyli czynnikach ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na choroby układu krążenia. Wśród najważniejszych wymienia się: hypercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, otyłość i małą aktywność fizyczną, cukrzycę.

W roku 2002 Akademia Medyczna w Gdańsku zrealizowała badanie epidemiologiczne pod nazwą Natpol III Plus na reprezentatywnej grupie 1051 osób aktualizując rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka. Badania te wykazały, że najpowszechniej występują zaburzenia lipidowe.
Oceniono, że tylko jeden na trzech Polaków w wieku 45-64 lata ma prawidłowy poziom cholesterolu! Na drugim miejscu rozpowszechnienia występuje nadciśnienie tętnicze rozpoznawane u 8,4 mln Polaków, ale niepokojace jest, że 10% nie jest leczonych, a 45% jest leczonych
nieskutecznie - głównie za sprawą nieregularnego stosowania leków do czego przyznaje się ponad połowa chorujących. Trzecie miejsce to palenie papierosów. W grupie 30-40 latków pali aż 46%! Czwarty czynnik to otyłość. Nadwagę ma ponad połowa społeczeństwa. Identyfikacji tych czynników ryzyka powinny służyć powszechne badania okresowe. Szczególnie ważne jest to w rodzinach gdzie występują przypadki chorób układu krążenia w młodym wieku, tj. u mężczyzn przed 55 rokiem życia i kobiet przed 65 rokiem życia ( dodatkowe obciążenia dziedziczne ) zagrożonych pacjentów.

W początkowym okresie pacjentów do Poradni Lipidowej rekrutowano wśród leczonych z powodu choroby wieńcowej w Ś.C.Ch.S. - zachęcając również do przebadania się ich bliskich. Drugim kierunkiem było rozreklamowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej istnienia takiej Poradni, co często było przyjmowane z ulgą. Każdy z nich ma pod swoją opieką chorych z ciężką hypercholesterolemią, nie poddającą się na przeciętne leczenie, a brak było możliwości udzielenia specjalistycznej pomocy. Pierwszych pacjentów od połowy lat 90-tych, jeszcze nieformalnie
( m.in. poradnia nie miała swojego stałego pomieszczenia) prowadziły kolejno Panie dr Milena Gębska, dr Bożena Kocztorz oraz dr Małgorzata Bartnik - mając w mojej osobie stałe wsparcie. Po reorganizacji szpitala już pod nazwą ŚICChS, utworzono Poradnię Zaburzeń Lipidowych i
Profilaktyki Zdrowia (z jej własnym nareszcie gabinetem), w ramach zespołu poradni przyszpitalnych. Nareszcie zakończył się dotychczasowy okres, który można nazwać kartonowym ( cały dobytek poradni i kartoteki chorych mieściły się w jednym pudełku z kartonu ). Stworzono od podstaw istniejący do dzisiaj model opieki nad pacjentem obejmujący szczegółowy wywiad oraz badania identyfikujące czynniki ryzyka miażdżycy lub ewentualnie istniejące objawy chorób układu krążenia. U wszystkich wykonuje się szeroki zakres badań laboratoryjnych obejmujący m.in. pełny lipidogram, ocenę układu krzepnięcia, diagnostykę w kierunku cukrzycy i innych chorób
metabolicznych itd.

Leczenie opiera się na poradnictwie w zakresie zmiany trybu życia, np. zwiększeniu aktywności fizycznej, rzuceniu nałogu palenia, redukcji wagi ciała, zmiany diety. W drugiej kolejności zastosowuje się metody nowoczesnej farmakoterapii. Równocześnie lekarze uzyskali wsparcie w
terapii ze strony dietetyczki oraz psychologa kllnicznego. Wyposażenie pokoju Poradni w niezbędne meble, wagę lekarską itp. zapewniła jedna z firm farmaceutycznych. Wtedy też ustalono skład lekarski Poradni w osobach Pani dr dr Teresy Zielińskiej, Małgorzaty Bartnik i Jerzego Foremnego. W tym miejscu trzeba mocno podkreślić rolę Pani Dr Teresy Zielińskiej, która swą wielką wiedzą i doświadczeniem w zakresie chorób metaboIlcznych i kardiologii do samego początku wspierała ideę i pracę Poradni. Sama wcześniej uzyskiwała wspaniałe efekty lecznicze u ludzi cierpiących na choroby serca z współistniejącą cukrzycą i hyperlipidemią. Po odejściu z zespołu dr Małgorzaty Bartnik, jej miejsce zajęła do końca 2000 r. dr Gabriela Mercik-Łyp. Właśnie Ona stała się inlcjatorem i siłą napędową uruchomienia w naszym szpitalu unikatowej nie tylko w skali Polski, Pracowni LDLaferezy, gdzie leczy się najcięższe przypadki hypercholesterolemii metodą oddzielania cholesterolu z krwi po przepuszczeniu jej przez specjalną aparaturę filtrującą.
Obecnie Poradnia to około 700 porad udzielanych rocznie, a regularnie uczęszcza prawie 200-tu pacjentów . A sporą grupę stanowią osoby bez objawów chorobowych, które majac świadomość zagrożenia zdrowia czynnikami przyspieszającymi miażdżycę starają się je wyeliminować.
Rola lekarza w Poradni Zaburzeń Lipidowych i Profilaktyki Zdrowia jest o tyle trudna , że leczy schorzenia, które nie dają bólu fizycznego, często musi zabraniać niektórych "przyjemności" życiowych, a na efekty w postaci przedłużenia czasu życia trzeba czekać wiele lat. Byłoby nietaktem nie wspomnieć o wielkiej pomocy firm farmaceutycznych w tworzeniu wyposażenia Poradni, dostarczaniu materiałów edukacyjnych w formie ulotek i broszur, w organizowaniu ogólnodostępnych badań profilaktycznych chorób układu krążenia, wspomaganiu nieodpłatnymi próbkami swych leków, co w wielu przypadkach stanowi dużą pomoc dla chorych przy przecież niemałych kosztach leczenia oraz w zapraszaniu lekarzy na szkolenia i zjazdy naukowe po głębiające wiedzę z zakresu chorób metabolicznych. Pacjentów w Poradni Lipidowej wciąż przybywa, w miarę jak zwiększa się świadomość w środowisku lekarzy roli czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ale i też w całym społe czeństwie.

Jerzy Foremny

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi